ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله

قیمت : 25300 24794 تومان

برند : کاله

  • وضعیت موجودی : موجود
  • کد محصول : 1011011012
  • تعداد بازدید : 560
  • درصد تخفیف : 2
  • سود شما از خرید این محصول : 506 توماناشتراک گذاری:

توضیحات :

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله

محصولاتی که ممکن است شما بپسندید

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله
ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله

© کلیه حقوق محفوظ است    فروشگاه اینترنتی یخدون

طراحی و اجرا از سایت سازان

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله در سوپرمارکت یخدون , یخدون

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله در سوپرمارکت یخدون , یخدون

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله در سوپرمارکت یخدون , یخدون

ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله در سوپرمارکت یخدون , یخدون
ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلویی کاله در سوپرمارکت یخدون , یخدون