غذاهای آماده در سوپرمارکت انلاین یخدون

لیست غذاهای آماده در یخدون (موجود)

لیست غذاهای آماده در یخدون (متاسفانه موجود نیست )

فیله سوخاری 400 گرم 202

فیله سوخاری 400 گرم 202

-- -- -

ذغالی برگر 400 گرمی 202

ذغالی برگر 400 گرمی 202

-- -- -

همبرگر 90% 400 گرمی 202

همبرگر 90% 400 گرمی 202

-- -- -

شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

-- -- -

فلافل 500 گرمی صدک

فلافل 500 گرمی صدک

-- -- -

فلافل 950 گرمی مارین

فلافل 950 گرمی مارین

-- -- -

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون
غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون

© کلیه حقوق محفوظ است    فروشگاه اینترنتی یخدون

طراحی و اجرا از سایت سازان