غذاهای آماده در یخدون


الویه 200 گرمی کالباس شامانا

الویه 200 گرمی کالباس شامانا

3500 تومان

افزودن به سبد

الویه 200 گرمی مرغ شامانا

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

3500 تومان

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

7000 تومان

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

7000 تومان

افزودن به سبد

فلافل 1000 گرمی شامانا

فلافل 1000 گرمی شامانا

16000 تومان

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من