حبوبات و سویا در یخدون


عدس 900 گرمی برتر

عدس برتر 900 گرمی

11980 تومان

افزودن به سبد

لپه 900 گرمی برتر

لپه برتر 900 گرمی

14900 تومان

افزودن به سبد

دال عدس ۹۰۰ گرمی برتر

دال عدس برتر ۹۰۰ گرمی

9800 تومان

افزودن به سبد

لوبیا قرمز 900 گرمی برتر

لوبیا قرمز جیگری برتر 900 گرمی

13900 تومان

افزودن به سبد

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برتر

لوبیا چشم بلبلی برتر 900 گرمی

11980 تومان

افزودن به سبد

لوبیا چیتی 900گرمی برتر

لوبیا چیتی برتر 900گرمی

16500 تومان

افزودن به سبد

لوبیا سفید 900گرمی برتر

لوبیا سفید برتر 900گرمی

12900 تومان

افزودن به سبد

سویا 300 گرمی برتر

سویا برتر 300 گرمی

3200 تومان

افزودن به سبد

سویا 800 گرمی برتر

سویا برتر 800 گرمی

7900 تومان

افزودن به سبد

نخود 900 گرمی برتر

نخود برتر 900 گرمی

13900 تومان

افزودن به سبد

نخود و لوبیا 900 گرمی برتر

نخود و لوبیا برتر 900 گرمی

13500 تومان

افزودن به سبد

جو پرک 450 گرمی برتر

جو پرک برتر 450 گرمی

5000 تومان

افزودن به سبد

بلغور گندم 450 گرمی برتر

بلغور و گندم برتر 450 گرمی

5500 تومان

افزودن به سبد

بلغورجو 450 گرمی برتر

بلغور جو برتر 450 گرمی

5500 تومان

افزودن به سبد

گندم پوست کنده 900 گرمی برتر

گندم پوست کنده برتر 900 گرمی

5000 تومان

افزودن به سبد

جو پوست کنده 450 گرمی برتر

جو پوست کنده برتر 450 گرمی

5500 تومان

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من