ماکارانی - رشته - نودل در یخدون


اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

2079 تومان 2100 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر

ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر

2090 تومان 2200 تومان 5%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی زر

2178 تومان 2200 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر

2178 تومان 2200 تومان 1%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

2673 تومان 2700 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

5445 تومان 5500 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی سبوس دار 500 گرم زرماکارون

ماکارونی سبوس دار زرماکارون 500 گرم

1980 تومان 2000 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر

لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر

3465 تومان 3500 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا نیمه آماده 500گرمی زر

لازانیا نیمه آماده 500گرمی زر

5445 تومان 5500 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

2090 تومان 2200 تومان 5%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

2375 تومان 2500 تومان 5%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

2673 تومان 2700 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

2475 تومان 2500 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

2475 تومان 2500 تومان 1%

افزودن به سبد

اسپاگتی فتوچینی 500 گرمی تک

اسپاگتی فتوچینی 500 گرمی تک ماکارون

2475 تومان 2500 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا تک‌ماکارون 300 گرمی

لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون

3465 تومان 3500 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون

لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون

5445 تومان 5500 تومان 1%

افزودن به سبد

رشته آشی 500 گرمی تک ماکارون

رشته آشی 500 گرمی تک

4059 تومان 4100 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی اسپاگتی 1,4 - 700 گرمی مانا

ماکارونی اسپاگتی 1,4 - 700 گرمی مانا

2673 تومان 2700 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی اسپاگتی 1,6 - 700 گرمی مانا

ماکارونی اسپاگتی 1.6 - 700 گرمی مانا

2673 تومان 2700 تومان 1%

افزودن به سبد

پاستا شکل دار 500 گرمی مانا

پاستا شکل دار 500 گرمی مانا ساده

2079 تومان 2100 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی پاستا پروانه سبزیجات 500 گرمی مانا

ماکارونی پاستا پروانه سبزیجات 500 گرمی مانا

2227 تومان 2250 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا 300 گرمی مانا

لازانیا 300 گرمی مانا

4059 تومان 4100 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا سریع پخت 500 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

5940 تومان 6000 تومان 1%

افزودن به سبد

رشته آش 500 گرمی انسی

رشته آش انسی 500 گرمی

3564 تومان 3600 تومان 1%

افزودن به سبد

رشته‌ پلویی 500 گرمی ‌انسی

رشته‌ پلویی انسی 500 گرمی ‌

4257 تومان 4300 تومان 1%

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من