غذاهای آماده و کنسرو در یخدون


کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

6175 تومان 6500 تومان 5%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن 180 گرمی شباب

کنسرو ماهی تن 180 گرمی شباب

7115 تومان 7490 تومان 5%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن روغن زیتون 180 گرمی شباب

کنسرو ماهی تن روغن زیتون 180 گرمی شباب

7115 تومان 7490 تومان 5%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

6500 تومان

افزودن به سبد

کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر

3800 تومان 4000 تومان 5%

افزودن به سبد

کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

4085 تومان 4300 تومان 5%

افزودن به سبد

کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی دلپذیر

کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی دلپذیر

4700 تومان

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

4500 تومان

افزودن به سبد

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر

5300 تومان

افزودن به سبد

کنسرو ذرت 415 گرمی دلپذیر

کنسرو ذرت 415 گرمی دلپذیر

5500 تومان

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

5500 تومان

افزودن به سبد

کنسرو خوراک بادمجان ‌405 گرمی بهروز

کنسرو خوراک بادمجان بهروز ‌405 گرمی

3875 تومان

افزودن به سبد

کنسرو عدسی 410 گرمی بهروز

کنسرو عدسی بهروز 410 گرمی

4000 تومان

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی بهروز

کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی بهروز

4500 تومان

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا چیتی و قارچ 410 گرمی بهروز

کنسرو لوبیا چیتی و قارچ 410 گرمی بهروز

5300 تومان

افزودن به سبد

الویه 200 گرمی کالباس شامانا

الویه 200 گرمی کالباس شامانا

3500 تومان

افزودن به سبد

الویه 200 گرمی مرغ شامانا

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

3500 تومان

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

7000 تومان

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

7000 تومان

افزودن به سبد

فلافل 1000 گرمی شامانا

فلافل 1000 گرمی شامانا

16000 تومان

افزودن به سبد

شور مخلوط 670 گرمى مجید

شور مخلوط 670 گرمى مجید

4100 تومان

افزودن به سبد

ترشى بندرى 670 گرمى مجید

ترشى بندرى 670 گرمى مجید

4200 تومان

افزودن به سبد

ترشی فلفل 670 گرمی مجید

ترشى فلفل 670 گرمى مجید

4550 تومان

افزودن به سبد

زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

12990 تومان

افزودن به سبد

زیتون سبز ویژه 650 گرم شیشه پیک

زیتون سبز ویژه 650 گرم شیشه پیک

14990 تومان

افزودن به سبد

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

14100 تومان

افزودن به سبد

سوپ جو 65 گرمی الیت

سوپ جو 65 گرمی الیت

3000 تومان

افزودن به سبد

سوپ قارچ 65 گرمی الیت

سوپ قارچ 65 گرمی الیت

3000 تومان

افزودن به سبد

سوپ مرغ 65 گرمی الیت

سوپ مرغ 65 گرمی الیت

3000 تومان

افزودن به سبد

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

3000 تومان

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من