لیست محصولات تک ماکارون


ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

2090 تومان 2200 تومان 5%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

2375 تومان 2500 تومان 5%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

2673 تومان 2700 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

2475 تومان 2500 تومان 1%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

2475 تومان 2500 تومان 1%

افزودن به سبد

اسپاگتی فتوچینی 500 گرمی تک

اسپاگتی فتوچینی 500 گرمی تک ماکارون

2475 تومان 2500 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا تک‌ماکارون 300 گرمی

لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون

3465 تومان 3500 تومان 1%

افزودن به سبد

لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون

لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون

5445 تومان 5500 تومان 1%

افزودن به سبد

رشته آشی 500 گرمی تک ماکارون

رشته آشی 500 گرمی تک

4059 تومان 4100 تومان 1%

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من