ماکارانی - رشته - نودل در یخدون


اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

1700 تومان 2000 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی لینگوئینی رشته ای 500 گرمی زر

ماکارونی لینگوئینی رشته ای 500 گرمی زر

1700 تومان 2000 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

1700 تومان 2000 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر

2090 تومان 2200 تومان 5%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی زر

1890 تومان 2100 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر

1890 تومان 2100 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

2430 تومان 2700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

2430 تومان 2700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

2430 تومان 2700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر

3330 تومان 3700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر

3420 تومان 3800 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

4950 تومان 5500 تومان 10%

افزودن به سبد

لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر

لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر

3150 تومان 3500 تومان 10%

افزودن به سبد

لازانیا نیمه آماده 500گرمی زر

لازانیا نیمه آماده 500گرمی زر

4950 تومان 5500 تومان 10%

افزودن به سبد

رشته آشی 500 گ زرماکارون

رشته آشی 500 گ زرماکارون

2975 تومان 3500 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی تک

1890 تومان 2100 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

1870 تومان 2200 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5غنی شده با ویتامین D و کلسیم 500 گ تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده با ویتامین D و کلسیم 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

2295 تومان 2700 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی تک

2295 تومان 2700 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی تک

2295 تومان 2700 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.4 غنی شده 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.4 غنی شده 500 گرمی تک

2250 تومان 2500 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی تک

2250 تومان 2500 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک

ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک

2250 تومان 2500 تومان 10%

افزودن به سبد

لازانیا سریع پخت شیاردار 450 گرمی تک

لازانیا سریع پخت شیاردار 450 گرمی تک

5225 تومان 5500 تومان 5%

افزودن به سبد

رشته آشی 500 گرمی تک ماکارون

رشته آشی 500 گرمی تک

3230 تومان 3800 تومان 15%

افزودن به سبد

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

سوپرمارکت انلاین کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج
سوپرمارکت اینترنتی کرج
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من
..