در یخدون


قلوه گاه گوساله 1 کیلویی آوا

قلوه گاه گوساله 1 کیلویی آوا

25146 تومان 25660 تومان 2%

افزودن به سبد

سردست گوساله 1 کیلویی آوا

سردست گوساله 1 کیلویی آوا

46354 تومان 47300 تومان 2%

افزودن به سبد

گردن گوسفند 1 کیلویی آوا

گردن گوسفند 1 کیلویی آوا

35000 تومان 35000 تومان 0%

افزودن به سبد

ران گوسفند 2 کیلویی آوا

ران گوسفند 2 کیلویی آوا

85140 تومان 86000 تومان 1%

افزودن به سبد

چرخکرده مخلوط یک کیلویی آیدا پروتئین

چرخکرده مخلوط یک کیلویی آیدا پروتئین

33610 تومان 34650 تومان 3%

افزودن به سبد

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

سوپرمارکت انلاین کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج
سوپرمارکت اینترنتی کرج
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من