فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست چای و دمنوش


چای 100 گرم احمد

چای احمد 100 گرم

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

چای ساده 500 گرمی احمد

چای احمد ساده 500 گرم

17700 تومان 18500 تومان بدون مالیات : 17700 تومان

چای عطری 500 گرم احمد

چای احمد عطری 500گرم

17700 تومان 18500 تومان بدون مالیات : 17700 تومان

چای تی بگ 25 عددی احمد

چای تی بگ احمد 25 عددی

3500 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

چای تی بگ صبحانه 100عددی احمد

چای تی بگ صبحانه احمد 100عددی

12200 تومان 12700 تومان بدون مالیات : 12200 تومان

چای تی بگ معطر 100عددی احمد

چای تی بگ معطراحمد100عددی

13400 تومان 14500 تومان بدون مالیات : 13400 تومان

چای هل 500 گرم احمد

چای هل احمد500گرم

17700 تومان 18500 تومان بدون مالیات : 17700 تومان

چای تی بگ 100 عددی شهرزاد

چای تی بگ شهرزاد 100 عددی

13900 تومان 14500 تومان بدون مالیات : 13900 تومان

چای تی بگ 25عددی شهرزاد

چای تی بگ شهرزاد 25عددی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

چای 500 گرمی ساده قرمز گلستان

چای گلستان 500 گرمی ساده قرمز

18700 تومان 19200 تومان بدون مالیات : 18700 تومان

چای صبحانه 500گرم گلستان

چای گلستان صبحانه 500گرم

18500 تومان 19200 تومان بدون مالیات : 18500 تومان

چای عطری 500 گرم گلستان

چای گلستان عطری 500 گرم

18500 تومان 19200 تومان بدون مالیات : 18500 تومان

چای تی بگ 25 عددی گلستان

چای تی بگ گلستان 25 عددی

4000 تومان 5800 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

چای تی بگ 50 عددی گلستان

چای تی بگ گلستان 50 عددی

7600 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7600 تومان

چای شهرزاد 500 گرمی

چای 500 گرمی شهرزاد

16800 تومان 17200 تومان بدون مالیات : 16800 تومان

چای تی بگ دبش 100عددی

چای تی بگ 100عددی دبش

12000 تومان 12500 تومان بدون مالیات : 12000 تومان

چای تی بگ ساده دبش 25 عددی

چای تی بگ ساده 25 عددی دبش

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

چای تی بگ عطری دبش 100عددی

چای تی بگ عطری 100عددی دبش

12300 تومان 13000 تومان بدون مالیات : 12300 تومان

چای تی بگ عطری دبش 25 عددی

چای تی بگ عطری 25 عددی دبش

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

چای دبش 100گرمی

چای دبش 100گرمی

3500 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

چای دبش 500 گرمی فلاکس چای

چای دبش 500 گرمی فلاکس چای کیسه ای دبش

330000 تومان 35000 تومان بدون مالیات : 330000 تومان

چای دبش عطری 500 گرم

چای دبش عطری 500 گرم

17000 تومان 17500 تومان بدون مالیات : 17000 تومان

چای دبش کلاسیک 100گرمی

چای کلاسیک 100گرمی دبش

3500 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

چای دبش کلاسیک 500 گرم

چای کلاسیک 500 گرم دبش

16100 تومان 17500 تومان بدون مالیات : 16100 تومان

دمنوش گلبرگ گل سرخ گلها 10 گرم

دمنوش گلبرگ گل سرخ 10گرم گلها

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان