فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست پودر ، چاشنی و عصاره


پودر موسیر 50 گرم گلها

پودر موسیر گلها 50 گرم

4700 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

افزودن به سبد

پودر نارگیلی 500 گرمی رشد

پودر نارگیلی رشد 500 گرم

6300 تومان 6800 تومان بدون مالیات : 6300 تومان

افزودن به سبد

آویشن برتر 75 گرم

آویشن برتر 75 گرم

5100 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5100 تومان

افزودن به سبد

پودر آویشن 50 گرمی برتر

پودر آویشن 50 گرمی برتر

5200 تومان 5700 تومان بدون مالیات : 5200 تومان

افزودن به سبد

پودر دارچین برتر 100 گرم

پودر دارچین برتر 100 گرم

4300 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

افزودن به سبد

پودر دارچین برتر 75 گرم

پودر دارچین برتر 75 گرم

3500 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

افزودن به سبد

پودر سیر 75 گرم برتر

پودر سیر 75 گرم برتر

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

افزودن به سبد

پودر سیر برتر 70 گرم

پودر سیر برتر 70 گرم

3500 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

افزودن به سبد

پودر گرد لیمو برتر 75 گرم

پودر گرد لیمو برتر 75 گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

افزودن به سبد

پودر نارگیل برتر 75 گرم

پودر نارگیل برتر 75 گرم

3000 تومان 3400 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

افزودن به سبد

جوش شیرین برتر 75 گرم

جوش شیرین برتر 75 گرم

1400 تومان 1700 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

زعفران نیم گرم برتر

زعفران نیم گرم برتر

6200 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6200 تومان

افزودن به سبد

زعفران بهرامن نیم گرم

زعفران بهرامن 0.5 گرم

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

افزودن به سبد

زعفران بهرامن 1 گرم

زعفران بهرامن 1 گرم

8600 تومان 9200 تومان بدون مالیات : 8600 تومان

افزودن به سبد

زعفران بهرامن 27 میلی گرم

زعفران بهرامن 2.3 گرم

17600 تومان 18500 تومان بدون مالیات : 17600 تومان

افزودن به سبد

زنجبیل 75 گرمی برتر

زنجبیل 75 گرمی برتر

5200 تومان 5800 تومان بدون مالیات : 5200 تومان

افزودن به سبد

سبزی شوید برتر 110 گرم

سبزی شوید برتر 110 گرم

5900 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

افزودن به سبد

سبزی نعناع خشک برتر 70 گرم

سبزی نعناع خشک برتر 70 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

افزودن به سبد

گلپر گلها 50 گرم

گلپر گلها 50 گرم

1200 تومان 1500 تومان بدون مالیات : 1200 تومان

افزودن به سبد

گلپر گلها 70 گرم

گلپر گلها 70 گرم

2200 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

افزودن به سبد

نعنا خشک گلها50 گرم

نعنا خشک گلها50 گرم

2300 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

افزودن به سبد

ورمیشل مخصوص سوپ 150 گرمی گلها

ورمیشل مخصوص سوپ 150 گرمی گلها

1300 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1300 تومان

افزودن به سبد

آویشن گلها 50 گرم

آویشن گلها 50 گرم

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

افزودن به سبد

پودر دارچین گلها 50گرم

پودر دارچین گلها 50گرم

2200 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

افزودن به سبد

پودر دارچین گلها 90 گرم

پودر دارچین گلها 90 گرم

3100 تومان 3600 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

افزودن به سبد

پودر گرانول سیر گلها 50 گرم

پودر گرانول سیر گلها 50 گرم

7000 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7000 تومان

افزودن به سبد

پودر گرانول موسیر گلها 50 گرم

پودر گرانول موسیر گلها 50 گرم

7800 تومان 8500 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

افزودن به سبد

چاشنی ادویه کاری گلها 80 گرم

چاشنی ادویه کاری گلها 80 گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

افزودن به سبد

چاشنی جوجه کباب گلها 80 گرم

چاشنی جوجه کباب گلها 80 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی ذرت گلها 50 گرم

چاشنی ذرت گلها 50 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی سالاد گلها80گرم

چاشنی سالاد گلها80گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی قورمه سبزی گلها 90 گرم

چاشنی قورمه سبزی گلها 90 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

افزودن به سبد

چاشنی قیمه گلها 80 گرم

چاشنی قیمه گلها 80 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

افزودن به سبد

چاشنی کباب و استیک گلها 80 گرم

چاشنی کباب و استیک گلها 80 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی ماست وخیار گلها 70 گرم

چاشنی ماست وخیار گلها 70 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی مرغ وماهی گلها 100 گرم

چاشنی مرغ وماهی گلها 100 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من