فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست نان


نان برونسی نان آوران

نان برونسی نان آوران

1800 تومان 2000 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

نان پینا سه نان

نان پینا سه نان

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

نان تافتون طلائی سه نان

نان تافتون طلائی سه نان

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

نان تست سبوس دار سه نان

نان تست سبوس دار سه نان

3800 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

نان تست طلائی سه نان

نان تست طلائی سه نان

3800 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

نان تست کوچک نان آوران

نان تست کوچک نان آوران

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

نان تست هفت غله سه نان

نان تست هفت غله سه نان

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

نان جو تست سه نان

نان جو تست سه نان

3700 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

نان ساندویج سه نان

نان ساندویج سه نان

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان