فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست غذاهای آماده


خوراک بادمجان سمیه 380 گرم

خوراک بادمجان سمیه 380 گرم

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

2400 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

کنسرو ذرت شیرین برتر 380 گرمی

کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی برتر

4100 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

کنسرو ذرت بیژن 390 گرم

کنسرو ذرت بیژن 390 گرم

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

کنسرو ذرت چاشنی 430گرم

کنسرو ذرت چاشنی 430گرم

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

کنسرو ذرت شیرین مهرام 400 گرم

کنسرو ذرت شیرین مهرام 400 گرم

4800 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

کنسرو ذرت گلها 420 گرم

کنسرو ذرت گلها 420 گرم

3600 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

کنسرو سبزیجات چاشنی430گرم

کنسرو سبزیجات چاشنی430گرم

4200 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

کنسرو سس ماکارونی با سویا برتر380 گرمی

کنسرو سس ماکارونی با سویا برتر380 گرمی

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

کنسرو خورش قیمه با بادمجان برتر 500 گرم

کنسرو خورش قیمه با بادمجان برتر 500 گرم

9200 تومان 9800 تومان بدون مالیات : 9200 تومان

کنسرو لوبیا با قارچ بهروز 410 گرم

کنسرو لوبیا با قارچ بهروز 410 گرم

4700 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

کنسرو لوبیا بهروز 420گرمی

کنسرو لوبیا بهروز 420گرمی

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مهرام 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مهرام 400 گرم

3900 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

کنسرو لوبیا چیتی مهرام 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی مهرام 400 گرم

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

کنسرو لوبیاچیتی چاشنی430گرمی

کنسرو لوبیاچیتی چاشنی430گرمی

3500 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 400 گرم

کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 400 گرم

3300 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

کنسرو نخود چاشنی420گرمی

کنسرو نخود چاشنی420گرمی

4100 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

کنسرو نخود سبز برتر400گرمی

کنسرو نخود سبز برتر400گرمی

30000 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 30000 تومان

کنسرو نخود فرنگی بیژن 400 گرم

کنسرو نخود فرنگی بیژن 400 گرم

3000 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

کنسرو نخود فرنگی مهرام 400 گرم

کنسرو نخود فرنگی مهرام 400 گرم

4300 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

کنسرو نخود گلها 420 گرم

کنسرو نخود گلها 420 گرم

3700 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

کنسرو نخود سمیه 380 گرم

کنسرو نخود سمیه 380 گرم

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان