در یخدون


سس مایونز 240 گرمی مهرام

سس مایونز 240 گرمی مهرام

2646 تومان 2940 تومان 10%

افزودن به سبد

سس گوجه تپلی 480 گرم مهرام

سس خردل بیژن 255 گرمی

3420 تومان 3600 تومان 5%

افزودن به سبد

سس گوجه کتابی 670 گرمی مهرام

سس گوجه کتابی 670 گرمی مهرام

4607 تومان 4850 تومان 5%

افزودن به سبد

سس مایونز 630 گرمی مهرام

سس مایونز 630 گرمی مهرام

6412 تومان 6750 تومان 5%

افزودن به سبد

سس مایونز 970 گرمی مهرام

سس مایونز 970 گرمی مهرام

9405 تومان 9900 تومان 5%

افزودن به سبد

سس مایونز 1400 گرمی مهرام

سس مایونز 1400 گرمی مهرام

13490 تومان 14200 تومان 5%

افزودن به سبد

سس گوجه فرنگی 410 گرمی بهروز

سس گوجه فرنگی 410 گرمی بهروز

2845 تومان 2995 تومان 5%

افزودن به سبد

سس گوجه فرنگی تند 410 گرمی بهروز

سس گوجه فرنگی تند 410 گرمی بهروز

3134 تومان 3299 تومان 5%

افزودن به سبد

سس دیجونیز (خردل ملایم) 345 گرمی بهروز

سس دیجونیز (خردل ملایم) 345 گرمی بهروز

3971 تومان 4180 تومان 5%

افزودن به سبد

سس مایونز کم‌چرب 440 گرمی بهروز

سس مایونز کم‌چرب 440 گرمی بهروز

4309 تومان 4536 تومان 5%

افزودن به سبد

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز

4324 تومان 4650 تومان 7%

افزودن به سبد

سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز

سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز

4324 تومان 4650 تومان 7%

افزودن به سبد

سس ماست 440 گرمی بهروز

سس ماست 440 گرمی بهروز

4510 تومان 4850 تومان 7%

افزودن به سبد

سس مایونز تند 440 گرمی بهروز

سس مایونز تند 440 گرمی بهروز

4650 تومان 5000 تومان 7%

افزودن به سبد

سس ساندویچ 440 گرمی بهروز

سس ساندویچ 440 گرمی بهروز

4836 تومان 5200 تومان 7%

افزودن به سبد

سس مایونز 485 گرمی بهروز

سس مایونز 485 گرمی بهروز

4989 تومان 5365 تومان 7%

افزودن به سبد

سس مایونز 900 گرمی بهروز

سس مایونز 900 گرمی بهروز

8932 تومان 9925 تومان 10%

افزودن به سبد

سس مایونز 1800 گرمی بهروز

سس مایونز 1800 گرمی بهروز

15076 تومان 15870 تومان 5%

افزودن به سبد

سس مایونز 440 گرمی بهروز

سس مایونز 440 گرمی بهروز

3478 تومان 3740 تومان 7%

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من