فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست روغن


روغن اویلا بعلاوه ویتامین دی

روغن اویلا بعلاوه ویتامین دی 900 سی سی

8400 تومان 9000 تومان بدون مالیات : 8400 تومان

روغن آفتابگردان 3 لیتر اویلا

روغن آفتابگردان 3 لیتر اویلا

17000 تومان 17500 تومان بدون مالیات : 17000 تومان

روغن آفتابگردان فامیلا 810 گرم

روغن آفتابگردان فامیلا 810 گرم 900 سی سی

5000 تومان 5800 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

روغن جامد اومگا اویلا 2700 گرم

روغن جامد اومگا اویلا 2700 گرم

15100 تومان 15800 تومان بدون مالیات : 15100 تومان

روغن ذرت 810 اویلا

روغن ذرت 810 اویلا

8400 تومان 8800 تومان بدون مالیات : 8400 تومان

روغن زیتون اویلا250سی سی

روغن زیتون اویلا250سی سی

11000 تومان 12000 تومان بدون مالیات : 11000 تومان

روغن سرخ کردنی اویلا 1350 گرم

روغن سرخ کردنی اویلا 1350 گرم

6900 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 6900 تومان

روغن سرخ کردنی اویلا 2250 گرم

روغن سرخ کردنی اویلا 2250 گرم

12000 تومان 13000 تومان بدون مالیات : 12000 تومان

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 1/5 لیتر

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 1/5 لیتر

9000 تومان 10000 تومان بدون مالیات : 9000 تومان

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 1800 گرم

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 1800 گرم

12100 تومان 13000 تومان بدون مالیات : 12100 تومان

روغن کنجد اویلا 500 گرم

روغن کنجد اویلا 500 گرم

11000 تومان 12000 تومان بدون مالیات : 11000 تومان

روغن مایع اویلا 1350 گرم

روغن مایع اویلا 1350 گرم

8300 تومان 9000 تومان بدون مالیات : 8300 تومان

روغن مایع اویلا 810 گرم

روغن مایع اویلا 810 گرم

5000 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

روغن مایع بدون پالم اویلا 810 گرم

روغن مایع بدون پالم اویلا 810 گرم

5500 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5500 تومان

روغن نیمه جامد اویلا 4کیلویی

روغن نیمه جامد اویلا 4کیلویی

22400 تومان 23000 تومان بدون مالیات : 22400 تومان

روغن ویتامین دی 1800 گرمی اویلا

روغن ویتامین دی 1800 گرمی اویلا

11000 تومان 12000 تومان بدون مالیات : 11000 تومان

روغن آفتاب 3 لیتری فامیلا

روغن آفتاب 3 لیتری فامیلا

16500 تومان 17500 تومان بدون مالیات : 16500 تومان

روغن بدون پالم 1.5 لیتری فامیلا

روغن بدون پالم 1.5 لیتری فامیلا

8900 تومان 9500 تومان بدون مالیات : 8900 تومان

روغن بدون پالم 900 گرم فامیلا

روغن بدون پالم فامیلا 900 گرم

5800 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5800 تومان

روغن ذرت فامیلا 1800 گرمی

روغن ذرت فامیلا 1800 گرمی

15700 تومان 16300 تومان بدون مالیات : 15700 تومان

روغن ذرت فامیلا 750گرم

روغن ذرت 750گرم فامیلا

6500 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6500 تومان

روغن زیتون فامیلا 250گرمی

روغن زیتون 250گرمی فامیلا

10300 تومان 11000 تومان بدون مالیات : 10300 تومان

روغن زیتون فامیلا 500گرمی تصفیه شده

روغن زیتون 500گرمی تصفیه شده فامیلا

18000 تومان 18900 تومان بدون مالیات : 18000 تومان

روغن سرخ کردنی فامیلا 2500 گرم

روغن سرخ کردنی فامیلا 2500 گرم

12400 تومان 12800 تومان بدون مالیات : 12400 تومان

روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا 1800 گرمی

روغن سرخ کردنی بدون پالم 1800 گرمی فامیلا

10700 تومان 11500 تومان بدون مالیات : 10700 تومان

روغن سرخ کردنی فارنهایت فامیلا 1500 گرمی

روغن سرخ کردنی فارنهایت 1500 گرمی فامیلا

8300 تومان 8700 تومان بدون مالیات : 8300 تومان

روغن لادن 4/5 کیلویی امگا3

روغن لادن 4/5 کیلویی امگا3

23400 تومان 24500 تومان بدون مالیات : 23400 تومان

روغن لادن طلایی 4 کیلویی

روغن لادن طلایی 4 کیلویی

23000 تومان 24500 تومان بدون مالیات : 23000 تومان

روغن لادن طلائی690 گرم

روغن لادن طلائی690 گرم

5000 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

روغن مایع لادن 1620 گرم

روغن مایع لادن 1620 گرم

10000 تومان 11000 تومان بدون مالیات : 10000 تومان

روغن مایع لادن 1350 گرم

روغن مایع لادن 1350 گرم

8300 تومان 8900 تومان بدون مالیات : 8300 تومان

روغن مایع لادن 810 گرم

روغن مایع لادن 810 گرم

5000 تومان 5900 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

روغن جامد ورامین 5 کیلویی

روغن جامد 5 کیلویی ورامین

25300 تومان 26000 تومان بدون مالیات : 25300 تومان

روغن جامد ورامین طلایی 4 کیلویی

روغن جامد طلایی 4 ک ورامین

21000 تومان 22000 تومان بدون مالیات : 21000 تومان

روغن جامد ورامین 2/7 امگا3

روغن جامد 2/7 امگا3 ورامین

14900 تومان 15500 تومان بدون مالیات : 14900 تومان

روغن زیتون بکر اتکا 500 سی سی

روغن زیتون بکر اتکا 500 سی سی

19500 تومان 20500 تومان بدون مالیات : 19500 تومان

روغن سرخ کردنی اتکا 3 لیتری

روغن سرخ کردنی اتکا 3 لیتری

13700 تومان 14500 تومان بدون مالیات : 13700 تومان

روغن سرخ کردنی بیژن 1/5 کیلویی

روغن سرخ کردنی 1/5 کیلویی بیژن

6800 تومان 7300 تومان بدون مالیات : 6800 تومان