فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست حلوا و ارده و شیره


ارده شیررضا 350 گرم

ارده 350 گرم شیررضا

6500 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6500 تومان

ارده شیررضا 700 گرم

ارده 700 گرم شیررضا

15000 تومان 16000 تومان بدون مالیات : 15000 تومان

ارده شیره خرما مینو

ارده شیره خرما مینو

6500 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6500 تومان

حلوا ارده شیررضا 850 گرم

حلوا ارده 850 گرم شیر رضا

11000 تومان 12000 تومان بدون مالیات : 11000 تومان

حلوا ارده شیررضا 400 گرم

حلوا ارده 400 گرم شیررضا

5600 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5600 تومان

حلوا ارده شیررضا 500 گرم

حلوا ارده 500 گرم شیررضا

6000 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 6000 تومان

حلوا شکری پسته ای شیررضا 500 گرم

حلوا شکری پسته ای 500 گرم شیررضا

9800 تومان 10500 تومان بدون مالیات : 9800 تومان

حلوا شکری شیررضا 50 گرم

حلوا شکری 50 گرم شیر رضا

900 تومان 1100 تومان بدون مالیات : 900 تومان

حلوا شکری شیررضا 400 گرم

حلوا شکری 400 گرم شیررضا

6500 تومان 6900 تومان بدون مالیات : 6500 تومان

حلوا شکری شیررضا 90 گرم

حلوا شکری 90 گرم شیررضا

1300 تومان 1600 تومان بدون مالیات : 1300 تومان

شیره انگور شیررضا 450 گرم

شیره انگور 450 گرم شیررضا

6400 تومان 6900 تومان بدون مالیات : 6400 تومان

شیره خرما مینو 250 گرمی

شیره خرما 250گرمی مینو

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

شیره خرما مینو 500 گرم

شیره خرما 500 گرم مینو

5900 تومان 6300 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

شیره خرما شیررضا 450 گرم

شیره خرما 450 گرم شیررضا

3800 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

حلوا شکری عقاب 100 گرمی

حلوا شکری 100 گرمی عقاب

2300 تومان 2600 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

حلوا شکری عقاب 50 گرم

حلوا شکری 50 گرم عقاب

1100 تومان 1400 تومان بدون مالیات : 1100 تومان

حلوا شکری پسته ای عقاب 400 گرم

حلوا شکری پسته ای 400 گرم عقاب

11100 تومان 11500 تومان بدون مالیات : 11100 تومان

حلوا شکری ساده عقاب 400 گرم

حلوا شکری ساده 400 گرم عقاب

9400 تومان 9700 تومان بدون مالیات : 9400 تومان

حلوا شکری کنجدی عقاب 400 گرم

حلوا شکری کنجدی 400 گرم عقاب

10000 تومان 11000 تومان بدون مالیات : 10000 تومان