در یخدون


عدس 900 گرمی برتر

عدس برتر 900 گرمی

10782 تومان 11980 تومان 10%

افزودن به سبد

لپه 900 گرمی برتر

لپه برتر 900 گرمی

13410 تومان 14900 تومان 10%

افزودن به سبد

دال عدس ۹۰۰ گرمی برتر

دال عدس برتر ۹۰۰ گرمی

9310 تومان 9800 تومان 5%

افزودن به سبد

لوبیا قرمز 900 گرمی برتر

لوبیا قرمز جیگری برتر 900 گرمی

12510 تومان 13900 تومان 10%

افزودن به سبد

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برتر

لوبیا چشم بلبلی برتر 900 گرمی

10782 تومان 11980 تومان 10%

افزودن به سبد

لوبیا چیتی 900گرمی برتر

لوبیا چیتی برتر 900گرمی

14850 تومان 16500 تومان 10%

افزودن به سبد

لوبیا سفید 900گرمی برتر

لوبیا سفید برتر 900گرمی

11610 تومان 12900 تومان 10%

افزودن به سبد

سویا 300 گرمی برتر

سویا برتر 300 گرمی

2880 تومان 3200 تومان 10%

افزودن به سبد

سویا 800 گرمی برتر

سویا برتر 800 گرمی

7110 تومان 7900 تومان 10%

افزودن به سبد

نخود 900 گرمی برتر

نخود برتر 900 گرمی

12510 تومان 13900 تومان 10%

افزودن به سبد

نخود و لوبیا 900 گرمی برتر

نخود و لوبیا برتر 900 گرمی

12150 تومان 13500 تومان 10%

افزودن به سبد

جو پرک 450 گرمی برتر

جو پرک برتر 450 گرمی

4500 تومان 5000 تومان 10%

افزودن به سبد

بلغور گندم 450 گرمی برتر

بلغور و گندم برتر 450 گرمی

4950 تومان 5500 تومان 10%

افزودن به سبد

بلغورجو 450 گرمی برتر

بلغور جو برتر 450 گرمی

4950 تومان 5500 تومان 10%

افزودن به سبد

گندم پوست کنده 900 گرمی برتر

گندم پوست کنده برتر 900 گرمی

4500 تومان 5000 تومان 10%

افزودن به سبد

جو پوست کنده 450 گرمی برتر

جو پوست کنده برتر 450 گرمی

4950 تومان 5500 تومان 10%

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من