فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست تن ماهی


تن ماهی شیلتون

تن ماهی خوشمزه گلنوش

5800 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5800 تومان

تن ماهی با روغن سویا فامیلا 180 گرمی

تن ماهی با روغن سویا فامیلا 180 گرمی

5400 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5400 تومان

تن ماهی برتر 170 گرمی

تن ماهی برتر 170 گرمی

5000 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

تن ماهی شیلانه 180 گرم

تن ماهی شیلانه 180 گرم

5700 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5700 تومان

تن ماهی شیلتون 180 گرم

تن ماهی شیلتون 180 گرم

5600 تومان 6300 تومان بدون مالیات : 5600 تومان

تن ماهی گلنوش 180 گرم

تن ماهی گلنوش 180 گرم

4500 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4500 تومان