فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست ترشی و شور


ترشی بندری 550 گرم بهروز

ترشی بندری بهروز 550 گرم

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

ترشی بندری 680 گرم

ترشی بندری سمیه 680 گرم

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

ترشی بندری 670 گرم مهرام

ترشی بندری 670 گرم مهرام

4600 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

ترشی سیر سفید 680گرمی حسنا

ترشی سیر سفید حسنا 680گرمی

12800 تومان 13300 تومان بدون مالیات : 12800 تومان

ترشی سیر 670گرمی چاشنی

ترشی سیرچاشنی670گرم

9000 تومان 9400 تومان بدون مالیات : 9000 تومان

ترشی فلفل هالاپینو 330 گرمی مهرام

ترشی فلفل هالاپینو مهرام 330 گرم

4700 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

ترشی مخلوط درشت 670 گرم سبزینه

ترشی مخلوط درشت سبزینه 670 گرم

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

ترشی مخلوط ریز 680 گرم سمیه

ترشی مخلوط ریز سمیه 680 گرم

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

ترشی مخلوط 660 گرم مهرام

ترشی مخلوط مهرام 660 گرم

4500 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

ترشی هفت بیجار 640گرم حسنا

ترشی هفت بیجار حسنا 640گرم

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

ترشی هفت بیجار 550 گرم بهروز

ترشی هفت بیجار بهروز 550 گرم

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

ترشی سیرگل قرمز 680گرم حسنا

ترشی سیرگل قرمز حسنا 680گرم

7800 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

خیارشور بیژن 700 گرم

خیارشور 700 گرم بیژن

5700 تومان 6200 تومان بدون مالیات : 5700 تومان

خیارشور چاشنی 640گرمی

خیارشور چاشنی 640گرمی

7100 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7100 تومان

خیارشور چاشنی ممتاز 700 گرمی

خیارشور چاشنی ممتاز 700 گرمی

5900 تومان 6300 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

خیارشور سمیه 680 گرم

خیارشور سمیه 680 گرم

5000 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

خیارشور سوپرویژه چاشنی640گرم

خیارشور سوپرویژه چاشنی640گرم

7300 تومان 7700 تومان بدون مالیات : 7300 تومان

خیارشور معمولی مهرام 680 گرم

خیارشور معمولی مهرام 680 گرم

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

خیارشور مهرام 680 گرم

خیارشور مهرام 680 گرم

4400 تومان 4800 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

خیارشور ویژه بهروز 700 گرم

خیارشور ویژه بهروز 700 گرم

8000 تومان 8500 تومان بدون مالیات : 8000 تومان

خیارشور ویژه مهرام 700 گرم

خیارشور ویژه مهرام 700 گرم

7200 تومان 7800 تومان بدون مالیات : 7200 تومان