فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست ادویه و نمک


ادویه پلویی 30 گرمی آلباجی

ادویه پلویی 30 گرمی آلباجی

1800 تومان 2000 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

ادویه پلوئی عطارکده 70 گرم

ادویه پلوئی عطارکده 70 گرم

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

ادویه ترشی عطارکده

ادویه ترشی عطارکده

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

ادویه چهارخانه گلها 60 گرم

ادویه چهارخانه گلها 60 گرم

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

ادویه فلفل سیاه 50 گرم آلباجی

ادویه فلفل سیاه 50 گرم آلباجی

5100 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5100 تومان

ادویه فلفل سیاه برتر 100 گرم

ادویه فلفل سیاه برتر 100 گرم

8900 تومان 9200 تومان بدون مالیات : 8900 تومان

ادویه فلفل سیاه برتر 75 گرم

ادویه فلفل سیاه برتر 75 گرم

6600 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6600 تومان

ادویه فلفل سیاه چاوش 30 گرم

ادویه فلفل سیاه چاوش 30 گرم

2900 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2900 تومان

ادویه فلفل سیاه چاوش 85 گرم

ادویه فلفل سیاه چاوش 85 گرم

5900 تومان 6200 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

ادویه فلفل سیاه درشت عطارکده 70 گرم

ادویه فلفل سیاه درشت عطارکده 70 گرم

5000 تومان 5300 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

ادویه فلفل سیاه سحرخیز 100 گرمی

ادویه فلفل سیاه سحرخیز 100 گرمی

10500 تومان 11000 تومان بدون مالیات : 10500 تومان

ادویه فلفل سیاه عطارکده 80 گرم

ادویه فلفل سیاه عطارکده 80 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

ادویه فلفل سیاه گلها 50 گرم

ادویه فلفل سیاه گلها 50 گرم

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

ادویه فلفل سیاه گلها 90 گرم

ادویه فلفل سیاه گلها 90 گرم

7800 تومان 8000 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

ادویه فلفل سیاه 40 گرم سمورک

ادویه فلفل سیاه40گرم سمورک

4200 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

ادویه فلفل قرمز 500 گرم

ادویه فلفل قرمز 500 گرم

15700 تومان 16000 تومان بدون مالیات : 15700 تومان

ادویه فلفل قرمز برتر 75 گرم

ادویه فلفل قرمز برتر 75 گرم

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

ادویه فلفل قرمز برتر پت 75 گرم

ادویه فلفل قرمز برتر پت 75 گرم

3600 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

ادویه فلفل قرمز چاوش 75 گرم

ادویه فلفل قرمز چاوش 75 گرم

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

ادویه فلفل قرمز سبزان 150 گرم

ادویه فلفل قرمز سبزان 150 گرم

6700 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6700 تومان

ادویه فلفل قرمز عطارکده 80 گرم

ادویه فلفل قرمز عطارکده 80 گرم

1800 تومان 2000 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

ادویه فلفل قرمز گلها 50 گرم

ادویه فلفل قرمز گلها 50 گرم

1500 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1500 تومان

ادویه فلفل قرمز گلها 90 گرم

ادویه فلفل قرمز گلها 90 گرم

2700 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

ادویه فلفل قرمز90گرم سمورک

ادویه فلفل قرمز90گرم سمورک

2700 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

ادویه قورمه عطارکده 80 گرم

ادویه قورمه عطارکده 80 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه قیمه عطارکده 80 گرم

ادویه قیمه عطارکده 80 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه قیمه و قورمه 30 گرمی آلباجی

ادویه قیمه و قورمه 30 گرمی آلباجی

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

ادویه کاری برتر 75 گرم

ادویه کاری برتر 75 گرم

4400 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

ادویه کاری برتر پت 75 گرم

ادویه کاری برتر پت 75 گرم

4800 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

ادویه کاری چاوش 50 گرم

ادویه کاری چاوش 50 گرم

1500 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1500 تومان

ادویه کاری چاوش 70 گرم

ادویه کاری چاوش 70 گرمی

2500 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

ادویه کاری سبزان 100 گرم

ادویه کاری سبزان 100 گرم

4200 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

ادویه کاری سبزان 200 گرم

ادویه کاری سبزان 200 گرم

7000 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7000 تومان

ادویه کاری سبزان قوطی 150 گرم

ادویه کاری سبزان قوطی 150 گرم

5200 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5200 تومان

ادویه کاری90گرم سمورک

ادویه کاری90گرم سمورک

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

ادویه گوشت و کباب عطارکده 70 گرم

ادویه گوشت و کباب عطارکده 70 گرم

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

ادویه ماست و سالاد عطارده 70 گرم

ادویه ماست و سالاد عطارده 70 گرم

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

ادویه ماکارونی و لازانیا 70 گرم

ادویه ماکارونی و لازانیا 70 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه ماهی 30 گرم آلباجی

ادویه ماهی 30 گرم آلباجی

1800 تومان 2000 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

ادویه ماهی عطارکده 70 گرم

ادویه ماهی عطارکده 70 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه مرغ عطارکده 70 گرم

ادویه مرغ عطارکده 70 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

نمک برتر 1000گرمی

نمک 1000گرمی برتر

900 تومان 1100 تومان بدون مالیات : 900 تومان

نمک تصفیه شده گلها 500 گرم

نمک تصفیه شده گلها 500 گرم

500 تومان 600 تومان بدون مالیات : 500 تومان

نمک یددار برتر 2500گرم

نمک یددار برتر 2500گرم

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

زردچوبه برتر 100 گرم

زردچوبه برتر 100 گرم

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

زردچوبه برتر 600 گرم

زردچوبه برتر 600 گرم

11500 تومان 12300 تومان بدون مالیات : 11500 تومان

زردچوبه برتر 75 گرم

زردچوبه برتر 75 گرم

1800 تومان 2100 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

زردچوبه گلها 430 گرم

زردچوبه گلها 430 گرم

8400 تومان 9000 تومان بدون مالیات : 8400 تومان

زردچوبه گلها 90 گرم

زردچوبه گلها 90 گرم

2000 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 2000 تومان