غذاهای آماده و کنسرو در یخدون


کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

5850 تومان 6500 تومان 10%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن 180 گرمی شباب

کنسرو ماهی تن 180 گرمی شباب

6111 تومان 6790 تومان 10%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن روغن زیتون 180 گرمی شباب

کنسرو ماهی تن روغن زیتون 180 گرمی شباب

7115 تومان 7490 تومان 5%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

5850 تومان 6500 تومان 10%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن 180 گرمی چابهار

کنسرو ماهی تن 180 گرمی چابهار

4320 تومان 5400 تومان 20%

افزودن به سبد

کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر

3640 تومان 4000 تومان 9%

افزودن به سبد

کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

3913 تومان 4300 تومان 9%

افزودن به سبد

کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی دلپذیر

کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی دلپذیر

4277 تومان 4700 تومان 9%

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

4140 تومان 4500 تومان 8%

افزودن به سبد

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر

4876 تومان 5300 تومان 8%

افزودن به سبد

کنسرو ذرت 415 گرمی دلپذیر

کنسرو ذرت 415 گرمی دلپذیر

5060 تومان 5500 تومان 8%

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

5060 تومان 5500 تومان 8%

افزودن به سبد

کنسرو خوراک بادمجان ‌405 گرمی بهروز

کنسرو خوراک بادمجان بهروز ‌405 گرمی

3875 تومان

افزودن به سبد

کنسرو عدسی 410 گرمی بهروز

کنسرو عدسی بهروز 410 گرمی

4000 تومان

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی بهروز

کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی بهروز

4500 تومان

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا چیتی و قارچ 410 گرمی بهروز

کنسرو لوبیا چیتی و قارچ 410 گرمی بهروز

5300 تومان

افزودن به سبد

الویه 200 گرمی کالباس شامانا

الویه 200 گرمی کالباس شامانا

3325 تومان 3500 تومان 5%

افزودن به سبد

الویه 200 گرمی مرغ شامانا

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

3325 تومان 3500 تومان 5%

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

6650 تومان 7000 تومان 5%

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

6650 تومان 7000 تومان 5%

افزودن به سبد

فلافل 1000 گرمی شامانا

فلافل 1000 گرمی شامانا

14400 تومان 16000 تومان 10%

افزودن به سبد

شور مخلوط 670 گرمى مجید

شور مخلوط 670 گرمى مجید

3690 تومان 4100 تومان 10%

افزودن به سبد

ترشى بندرى 670 گرمى مجید

ترشى بندرى 670 گرمى مجید

3780 تومان 4200 تومان 10%

افزودن به سبد

ترشی فلفل 670 گرمی مجید

ترشى فلفل 670 گرمى مجید

4095 تومان 4550 تومان 10%

افزودن به سبد

زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

11691 تومان 12990 تومان 10%

افزودن به سبد

زیتون سبز ویژه 650 گرم شیشه پیک

زیتون سبز ویژه 650 گرم شیشه پیک

13491 تومان 14990 تومان 10%

افزودن به سبد

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

12690 تومان 14100 تومان 10%

افزودن به سبد

سوپ جو 65 گرمی الیت

سوپ جو 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد

سوپ قارچ 65 گرمی الیت

سوپ قارچ 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد

سوپ مرغ 65 گرمی الیت

سوپ مرغ 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من