غذاهای آماده و کنسرو در یخدون


کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

5850 تومان 6500 تومان 10%

افزودن به سبد

کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو عدسی 420 گرمی دلپذیر

3185 تومان 3500 تومان 9%

افزودن به سبد

کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

3503 تومان 3850 تومان 9%

افزودن به سبد

کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی دلپذیر

کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی دلپذیر

3731 تومان 4100 تومان 9%

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

3772 تومان 4100 تومان 8%

افزودن به سبد

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی دلپذیر

4508 تومان 4900 تومان 8%

افزودن به سبد

کنسرو ذرت 415 گرمی دلپذیر

کنسرو ذرت 415 گرمی دلپذیر

4508 تومان 4900 تومان 8%

افزودن به سبد

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

4600 تومان 5000 تومان 8%

افزودن به سبد

الویه 200 گرمی کالباس شامانا

الویه 200 گرمی کالباس شامانا

3040 تومان 3200 تومان 5%

افزودن به سبد

الویه 200 گرمی مرغ شامانا

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

3040 تومان 3200 تومان 5%

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

الویه 500 گرمی کالباس شامانا

6080 تومان 6400 تومان 5%

افزودن به سبد

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

الویه 500 گرمی مرغ شامانا

6080 تومان 6400 تومان 5%

افزودن به سبد

فلافل 1000 گرمی شامانا

فلافل 1000 گرمی شامانا

14400 تومان 16000 تومان 10%

افزودن به سبد

شور مخلوط 670 گرمى مجید

شور مخلوط 670 گرمى مجید

3690 تومان 4100 تومان 10%

افزودن به سبد

ترشى بندرى 670 گرمى مجید

ترشى بندرى 670 گرمى مجید

3780 تومان 4200 تومان 10%

افزودن به سبد

ترشی فلفل 670 گرمی مجید

ترشى فلفل 670 گرمى مجید

4095 تومان 4550 تومان 10%

افزودن به سبد

ترشی مخلوط شور 700 گرمی اروم آدا

ترشی مخلوط شور 700 گرمی اروم آدا

5355 تومان 5950 تومان 10%

افزودن به سبد

ترشی لیته 700 گرمی اروم آدا

ترشی لیته 700 گرمی اروم آدا

5355 تومان 5950 تومان 10%

افزودن به سبد

زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

زیتون سبز ممتاز 650 گرمی پیک

11691 تومان 12990 تومان 10%

افزودن به سبد

زیتون سبز ویژه 650 گرم شیشه پیک

زیتون سبز ویژه 650 گرم شیشه پیک

13491 تومان 14990 تومان 10%

افزودن به سبد

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

12690 تومان 14100 تومان 10%

افزودن به سبد

سوپ جو 65 گرمی الیت

سوپ جو 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد

سوپ قارچ 65 گرمی الیت

سوپ قارچ 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد

سوپ مرغ 65 گرمی الیت

سوپ مرغ 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

2850 تومان 3000 تومان 5%

افزودن به سبد

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

سوپرمارکت انلاین کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج
سوپرمارکت اینترنتی کرج
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من
..