لبنیات در یخدون


شیر پر چرب 230 میلی‌لیتری دامداران

شیر پر چرب 230 میلی‌لیتری دامداران

0 تومان

افزودن به سبد

شیر کاکائو 230 میلی‌لیتری دامداران

شیر کاکائو 230 میلی‌لیتری دامداران

0 تومان

افزودن به سبد

شیر کاکائو کم چرب 1 لیتری دامداران

شیر کاکائو کم چرب 1 لیتری دامداران

4500 تومان

افزودن به سبد

شیر بدون لاکتوز 1 لیتری دامداران

شیر بدون لاکتوز 1 لیتری دامداران

3000 تومان

افزودن به سبد

شیر کم چرب امگا 3 - 1 لیتری دامداران

شیر کم چرب امگا 3 - 1 لیتری دامداران

2750 تومان

افزودن به سبد

شیر کامل 1 لیتری دامداران

شیر کامل 1 لیتری دامداران

3000 تومان

افزودن به سبد

شیر پر چرب 1 لیتری دامداران

شیر پر چرب 1 لیتری دامداران

2750 تومان

افزودن به سبد

ماست کم چرب 1.5 کیلویی iml کاله

ماست کم چرب 1.5 کیلویی iml کاله

6200 تومان

افزودن به سبد

ماست پرچرب 1.5 کیلویی iml کاله

ماست پرچرب 1.5 کیلویی iml کاله

6200 تومان

افزودن به سبد

ماست پرچرب سون 900 گرمی کاله

ماست پرچرب سون 900 گرمی کاله

5400 تومان

افزودن به سبد

ماست پرچرب سون 5 درصد چربی 2200 کاله

ماست پرچرب سون 5 درصد چربی 2200 کاله

10900 تومان

افزودن به سبد

ماست کم چرب سون 2200 گرمی کاله

ماست کم چرب سون 2200 گرمی کاله

10900 تومان

افزودن به سبد

ماست چکیده موسیر 250 گرمی کاله

ماست چکیده موسیر 250 گرمی کاله

2400 تومان

افزودن به سبد

ماست چکیده موسیر 7 درصد چربی 500 گرمی کاله

ماست چکیده موسیر 7 درصد چربی 500 گرمی کاله

4200 تومان

افزودن به سبد

ماست کم چرب ست 900 گرمی میهن

ماست کم چرب ست 900 گرمی میهن

4000 تومان

افزودن به سبد

ماست پرچرب همزده 900 گرمی میهن

ماست پرچرب همزده 900 گرمی میهن

5390 تومان 5500 تومان 2%

افزودن به سبد

ماست پرچرب 6% همزده 2200 گرمی هراز

ماست پرچرب 6% همزده 2200 گرمی هراز

10791 تومان 10900 تومان 1%

افزودن به سبد

کره 50 گرمی کاله

کره 50 گرمی کاله

1620 تومان 1800 تومان 10%

افزودن به سبد

کره 100 گرمی کاله

کره 100 گرمی کاله

4050 تومان 4500 تومان 10%

افزودن به سبد

کره 50 گرمی شکلی

کره 50 گرمی شکلی

2277 تومان 2300 تومان 1%

افزودن به سبد

کره 100 گرمی شکلی

کره 100 گرمی شکلی

4455 تومان 4500 تومان 1%

افزودن به سبد

کره 50 گرمی پگاه

کره پگاه 50 گرمی

2079 تومان 2100 تومان 1%

افزودن به سبد

کره 100 گرمی پگاه

کره پگاه 100 گرمی

3465 تومان 3500 تومان 1%

افزودن به سبد

کره 50 گرمی دامداران

کره 50 گرمی دامداران

1764 تومان 1800 تومان 2%

افزودن به سبد

کره 100 گرمی دامداران

کره 100 گرمی دامداران

3465 تومان 3500 تومان 1%

افزودن به سبد

پنیر لبنه 350 گرمی کاله

پنیر لبنه 350 گرمی کاله

5300 تومان

افزودن به سبد

پنیر لبنه 750 گرمی کاله

پنیر لبنه 750 گرمی کاله

9900 تومان

افزودن به سبد

پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی بیضی کاله

پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی بیضی کاله

5782 تومان 5900 تومان 2%

افزودن به سبد

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله

16490 تومان 17000 تومان 3%

افزودن به سبد

پنیر سفیدپاکتی 520 گرمی میهن

پنیر سفیدپاکتی 520 گرمی میهن

7275 تومان 7500 تومان 3%

افزودن به سبد

پنیر سفید450 گرمی پگاه

پنیر سفید450 گرمی پگاه

4704 تومان 4800 تومان 2%

افزودن به سبد

پنیر شهری 300 گرمی پگاه

پنیر شهری 300 گرمی پگاه

4410 تومان 4500 تومان 2%

افزودن به سبد

پنیر لاکتیکی زیارت 300 گرمی پگاه

پنیر لاکتیکی زیارت 300 گرمی پگاه

5096 تومان 5200 تومان 2%

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من