لبنیات در یخدون


ماست کم چرب 1.5 کیلویی iml کاله

ماست کم چرب 1.5 کیلویی iml کاله

5580 تومان 6200 تومان 10%

افزودن به سبد

ماست پرچرب 1.5 کیلویی iml کاله

ماست پرچرب 1.5 کیلویی iml کاله

5580 تومان 6200 تومان 10%

افزودن به سبد

ماست پرچرب سون 900 گرمی کاله

ماست پرچرب سون 900 گرمی کاله

5292 تومان 5400 تومان 2%

افزودن به سبد

ماست پرچرب سون 5 درصد چربی 2200 کاله

ماست پرچرب سون 5 درصد چربی 2200 کاله

10682 تومان 10900 تومان 2%

افزودن به سبد

ماست کم چرب سون 2200 گرمی کاله

ماست کم چرب سون 2200 گرمی کاله

10682 تومان 10900 تومان 2%

افزودن به سبد

ماست کم چرب ست 900 گرمی میهن

ماست کم چرب ست 900 گرمی میهن

3800 تومان 4000 تومان 5%

افزودن به سبد

ماست پرچرب همزده 900 گرمی میهن

ماست پرچرب همزده 900 گرمی میهن

5225 تومان 5500 تومان 5%

افزودن به سبد

ماست کم چرب ست 2200 گرمی میهن

ماست کم چرب ست 2200 گرمی میهن

8550 تومان 9000 تومان 5%

افزودن به سبد

ماست پرچرب ست 2200گرمی میهن

ماست پرچرب ست 2200گرمی میهن

8550 تومان 9000 تومان 5%

افزودن به سبد

کره 50 گرمی کاله

کره 50 گرمی کاله

1620 تومان 1800 تومان 10%

افزودن به سبد

کره 100 گرمی کاله

کره 100 گرمی کاله

3150 تومان 3500 تومان 10%

افزودن به سبد

کره 50 گرمی شکلی

کره 50 گرمی شکلی

1782 تومان 1800 تومان 1%

افزودن به سبد

کره 100 گرمی شکلی

کره 100 گرمی شکلی

3465 تومان 3500 تومان 1%

افزودن به سبد

کره 50 گرمی پاک

کره 50 گرمی پاک

1782 تومان 1800 تومان 1%

افزودن به سبد

پنیر لبنه 350 گرمی کاله

پنیر لبنه 350 گرمی کاله

5035 تومان 5300 تومان 5%

افزودن به سبد

پنیر لبنه 750 گرمی کاله

پنیر لبنه 750 گرمی کاله

9405 تومان 9900 تومان 5%

افزودن به سبد

پنیر گودا ورقه ای 180 گرمی کاله

پنیر گودا ورقه ای 180 گرمی کاله

6650 تومان 7000 تومان 5%

افزودن به سبد

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله

16490 تومان 17000 تومان 3%

افزودن به سبد

پنیر سفیدپاکتی 520 گرمی میهن

پنیر سفیدپاکتی 520 گرمی میهن

6984 تومان 7200 تومان 3%

افزودن به سبد

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

سوپرمارکت انلاین کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج
سوپرمارکت اینترنتی کرج
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من
..