کالای اساسی در یخدون


برنج هاشمی عطری ممتاز 5 کیلویی سفره همتی

برنج هاشمی عطری ممتاز 5 کیلویی سفره همتی

65475 تومان 67500 تومان 3%

افزودن به سبد

برنج هاشمی عطری ممتاز 10 کیلویی سفره همتی

برنج هاشمی عطری ممتاز 10 کیلویی سفره همتی

130950 تومان 135000 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن کنجد تصفیه 1250 میلی لیتری بطری پت اویلا

روغن کنجد تصفیه 1250 میلی لیتری بطری پت اویلا

31050 تومان 34500 تومان 10%

افزودن به سبد

روغن کنجد تصفیه شده 500 میلی لیتری اویلا

روغن کنجد تصفیه شده 500 میلی لیتری اویلا

13230 تومان 14700 تومان 10%

افزودن به سبد

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا

16605 تومان 18450 تومان 10%

افزودن به سبد

روغن ذرت 810گرمی اویلا 900 میلی

روغن ذرت 810گرمی اویلا 900 میلی

8748 تومان 9720 تومان 10%

افزودن به سبد

روغن سرخ کردنی بدون پالم(شفاف) 1.5ل اویلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم(شفاف) 1.5لیتری اویلا

8930 تومان 9400 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

5367 تومان 5650 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گرمی اویلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گرمی اویلا

6745 تومان 7100 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن آفتابگردان 1350 اویلا

روغن آفتابگردان 1350 اویلا

8390 تومان 8650 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن مایع کانولای اویلا

روغن مایع کانولای اویلا

5035 تومان 5300 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی 810 گرمی

روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی 810 گرمی اویلا

5035 تومان 5300 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مایع آفتابگردان 810 گرم اویلا

روغن مایع آفتابگردان 810 گرم اویلا

5035 تومان 5300 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده 2700 گرمی اویلا امگا

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده 2700 گرمی اویلا امگا

15010 تومان 15800 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی 3لیتری اویلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 3لیتری اویلا

14250 تومان 15000 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی 810 گرمی اویلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 810 گرمی اویلا

4268 تومان 4400 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا 4500 گرمی

22601 تومان 23300 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن سرخ کردنی بدون پالم(شفاف)2لیتری اویلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم(شفاف)2لیتری اویلا

12125 تومان 12500 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن سرخ کردنی 2250گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی 2250گرمی اویلا

12065 تومان 12700 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن زیتون 250 گرم تصفیه شده اویلا

روغن زیتون 250 گرم تصفیه شده اویلا

12540 تومان 13200 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن زیتون 500گرمی تصفیه شده اویلا

روغن زیتون 500گرمی تصفیه شده اویلا

22135 تومان 23300 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی810 گرمی فامیلا

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی810 گرمی فامیلا 900 میلی گرم

4180 تومان 4400 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمولاسیون 810گرم

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمولاسیون جدید810گرم فامیلا

4892 تومان 5150 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مابع آفتابگردان810 گرمی فامیلا

روغن مابع آفتابگردان810 گرمی فامیلا

5035 تومان 5300 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مایع کلزا 810 گرمی فامیلا

روغن مایع کلزا 810 گرمی فامیلا

5035 تومان 5300 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن ذرت 675 گرمی فامیلا

روغن ذرت 675 گرمی فامیلا

7505 تومان 7900 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گ فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گ فامیلا

6745 تومان 7100 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمولاسیون 1350گرمی فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمولاسیون جدید1350گرمی فامیلا

8170 تومان 8600 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن آفتابگردان 1620 گرمی فامیلا

روغن آفتابگردان 1620 گرمی فامیلا

10117 تومان 10650 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمولاسیون 2250 گرم

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمولاسیون جدید 2250 گرم

13442 تومان 14150 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی 2500 گرمی

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی 2500 گرمی

12065 تومان 12700 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن ذرت 1620گرمی فامیلا

روغن ذرت 1620گرمی فامیلا

17527 تومان 18450 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده فامیلا امگا

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده فامیلا امگا

22601 تومان 23300 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن زیتون 250 گ تصفیه شده فامیلا

روغن زیتون 250 گ تصفیه شده فامیلا

12144 تومان 13200 تومان 8%

افزودن به سبد

روغن زیتون تصفیه شده 500 گرمی فامیلا

روغن زیتون تصفیه شده 500 گرمی فامیلا

21436 تومان 23300 تومان 8%

افزودن به سبد

نان همبرگر دوتایی سه نان

نان همبرگر دوتایی سه نان

1425 تومان 1500 تومان 5%

افزودن به سبد

نان ساندویچ چاودار سه نان

نان ساندویچ چاودار سه نان

2450 تومان 2500 تومان 2%

افزودن به سبد

نان ساندویچ (2تایی) 3 نان

نان ساندویچ (2تایی) 3 نان

2254 تومان 2300 تومان 2%

افزودن به سبد

نان پیتا 6 عددی سه نان

نان پیتا 6 عددی سه نان

2254 تومان 2300 تومان 2%

افزودن به سبد

نان تست طلائی 3 نان

نان تست طلائی 3 نان

4410 تومان 4500 تومان 2%

افزودن به سبد

نان جو سه نان

نان جو سه نان

4704 تومان 4800 تومان 2%

افزودن به سبد

رب گوجه فرنگی 800 گرمی فامیلا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی فامیلا

5985 تومان 6300 تومان 5%

افزودن به سبد

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا

5985 تومان 6300 تومان 5%

افزودن به سبد

رب گوجه فرنگی 800 گرمی سانتین

رب گوجه فرنگی 800 گرمی سانتین

5490 تومان 6100 تومان 10%

افزودن به سبد

رب گوجه فرنگی 800 گرمی رعنا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی رعنا

4770 تومان 5300 تومان 10%

افزودن به سبد

رب انار 260 گرمی اروم آدا

رب انار 260 گرمی اروم آدا

7980 تومان 8400 تومان 5%

افزودن به سبد

قند خرد شده 400 گرم برلیان-الماس

قند خرد شده 400 گرم برلیان-الماس

2185 تومان 2300 تومان 5%

افزودن به سبد

قند خرد شده 1700 گرم برلیان-الماس

قند خرد شده 1700 گرم برلیان-الماس

9262 تومان 9750 تومان 5%

افزودن به سبد

قند 5 کیلوگرمی برلیان

قند 5 کیلوگرمی برلیان

20425 تومان 21500 تومان 5%

افزودن به سبد

شکر 2700 گرم برلیان-الماس

شکر 2700 گرم برلیان-الماس

10003 تومان 10530 تومان 5%

افزودن به سبد

شکر 4.5 کیلوگرمی برلیان

شکر 4.5 کیلوگرمی برلیان

16672 تومان 17550 تومان 5%

افزودن به سبد

شکر 900 گرمی برلیان

شکر 900 گرمی برلیان

3372 تومان 3550 تومان 5%

افزودن به سبد

نی نبات 12 عددی زعفرانی پیرادل

نی نبات 12 عددی زعفرانی پیرادل

5400 تومان 6000 تومان 10%

افزودن به سبد

نی نبات 24 عددی ساده پيرادل

نی نبات 24 عددی ساده پيرادل

9500 تومان 10000 تومان 5%

افزودن به سبد

نی نبات 24 عددي زعفراني مخصوص پيرادل

نی نبات 24 عددي زعفراني مخصوص پيرادل

9840 تومان 12000 تومان 18%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

1700 تومان 2000 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی لینگوئینی رشته ای 500 گرمی زر

ماکارونی لینگوئینی رشته ای 500 گرمی زر

1700 تومان 2000 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

1700 تومان 2000 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر

2090 تومان 2200 تومان 5%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی زر

1890 تومان 2100 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر

1890 تومان 2100 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

2430 تومان 2700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

2430 تومان 2700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

2430 تومان 2700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 غنی شده 900 گرمی زر

3330 تومان 3700 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 رشته ای 1000 گرمی زر

3420 تومان 3800 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

4950 تومان 5500 تومان 10%

افزودن به سبد

لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر

لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر

3150 تومان 3500 تومان 10%

افزودن به سبد

لازانیا نیمه آماده 500گرمی زر

لازانیا نیمه آماده 500گرمی زر

4950 تومان 5500 تومان 10%

افزودن به سبد

رشته آشی 500 گ زرماکارون

رشته آشی 500 گ زرماکارون

2975 تومان 3500 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی تک

1890 تومان 2100 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی تک

1870 تومان 2200 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5غنی شده با ویتامین D و کلسیم 500 گ تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده با ویتامین D و کلسیم 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی تک

2295 تومان 2700 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی تک

2295 تومان 2700 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی تک

2295 تومان 2700 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک

2125 تومان 2500 تومان 15%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.4 غنی شده 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.4 غنی شده 500 گرمی تک

2250 تومان 2500 تومان 10%

افزودن به سبد

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی تک

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی تک

2250 تومان 2500 تومان 10%

افزودن به سبد

ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک

ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک

2250 تومان 2500 تومان 10%

افزودن به سبد

لازانیا سریع پخت شیاردار 450 گرمی تک

لازانیا سریع پخت شیاردار 450 گرمی تک

5225 تومان 5500 تومان 5%

افزودن به سبد

رشته آشی 500 گرمی تک ماکارون

رشته آشی 500 گرمی تک

3230 تومان 3800 تومان 15%

افزودن به سبد

لپه 900 گرمی سلفونی خشکپاک

لپه 900 گرمی سلفونی خشکپاک

13205 تومان 13900 تومان 5%

افزودن به سبد

نخود 900 گرمی سلفونی خشک پاک

نخود 900 گرمی سلفونی خشک پاک

13205 تومان 13900 تومان 5%

افزودن به سبد

لوبیا جگری 900 گرم سلفون خشک پاک

لوبیا جگری 900 گرم سلفون خشک پاک

12255 تومان 12900 تومان 5%

افزودن به سبد

عدس 900 گرم سلفون خشک پاک

عدس 900 گرم سلفون خشک پاک

11381 تومان 11980 تومان 5%

افزودن به سبد

لوبیا چیتی 900 گرم سلفونی خشک پاک

لوبیا چیتی 900 گرم سلفونی خشک پاک

15960 تومان 16800 تومان 5%

افزودن به سبد

سویا پروتئین 900 گرم سلفون خشک پاک

سویا پروتئین 900 گرم سلفون خشک پاک

7505 تومان 7900 تومان 5%

افزودن به سبد

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

فروشگاه اینترنتی یخدون,سوپرمارکت یخدون , قیمت شکن اینترنتی

سوپرمارکت انلاین کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج

سوپرمارکت اینترنتی کرج
سوپرمارکت اینترنتی کرج
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من
..