فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست چاشنی و افزودنی


سس گوجه فرنگی

خوش مزه و خوش طعم

2500 تومان 3100 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

سس مایونز

خوش مزه و خوش طعم

3500 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

پودر نارگیل 60 گرم عطارکده

پودر نارگیل عطارکده 60 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

مربا البالو 270گرمی سحر

مربا آلبالو 270گرمی سحر

4600 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

مربا انجیر سحر 300گرمی

مربا انجیر 300 گرمی سحر

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

مربا انجیر700گرم حمزوی

مربا انجیر700گرمی حمزوی

6700 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6700 تومان

مربا آلبالو 700گرمی حمزوی

مربا آلبالو 700گرمی حمزوی

5400 تومان 5700 تومان بدون مالیات : 5400 تومان

مربا آلبالو 300 گرمی بیژن

مربا آلبالو 300 گرمی بیژن

3700 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

مربا آلبالو 310 گرمی سمیه

مربا آلبالو 310 گرمی سمیه

3900 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

مربا آلبالو 320 گرمی موسوی

مربا آلبالو 320 گرمی موسوی

5400 تومان 5700 تومان بدون مالیات : 5400 تومان

مربا آلبالو150گرمی حمزوی

مربای آلبالو150گرمی حمزوی

3100 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

مربا بالنگ 300 گرمی بیژن

مربا بالنگ 300 گرمی بیژن

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

مربا بالنگ 310 گرمی سمیه

مربا بالنگ 310 گرمی سمیه

3100 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

مربا بالنگ 225 گرمی موسوی

مربا بالنگ 225 گرمی موسوی

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

مربا بالنگ 320 گرمی موسوی

مربا بالنگ 320 گرمی موسوی

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

مربا به 300 گرمی بیژن

مربا به 300 گرمی بیژن

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

مربا به 225 گرمی موسوی

مربا به موسوی 225 گرم

2500 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

مربا به 320 گرمی موسوی

مربا به موسوی 320 گرم

4500 تومان 4800 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

مربا بهارنارنج 225 گرمی موسوی

مربا بهارنارنج موسوی 225 گرم

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

مربا توت فرنگی 225 گرمی موسوی

مربا توت فرنگی موسوی 225 گرم

2500 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

مربا توت فرنگی 320 گرمی موسوی

مربا توت فرنگی موسوی 320 گرم

4500 تومان 4800 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

مربا گلسرخ 300 گرمی بیژن

مربا گلسرخ بیژن 300 گرم

3100 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

مربا هوچ 300 گرمی بیژن

مربا هوچ بیژن 300 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

مربا هویج 700گرمی چابک

مربا هویج چابک 700 گرمی

3700 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

مربا هویج زعفرانی 225 گرمی موسوی

مربا هویج زعفرانی موسوی 225 گرم

2100 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2100 تومان

مربا هویج 270گرمی سحر

مربا هویج سحر 270گرمی

2900 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 2900 تومان

مربا هویج 310 گرم سمیه

مربا هویج سمیه310 گرم

2500 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

مربا هویج 225 گرمی موسوی

مربا هویج موسوی 225 گرمی

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

مربا هویج 320 گرمی موسوی

مربا هویج موسوی 320 گرمی

3500 تومان 3700 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

مرباتوت فرنگی 300 گرمی بیژن

مرباتوت فرنگی بیژن 300 گرمی

3600 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

مربای به 330 گرمی مهرام

مربای به مهرام 330 گرمی

4400 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

مربای هویج 820گرمی چاشنی

مربای هویج چاشنی820گرمی

7200 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7200 تومان

مربای بالنگ 300گرمی چاشنی

مربای بالنگ چاشنی300گرمی

4200 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

مربای به 300گرمی چاشنی

مربای به چاشنی300گرمی

4200 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

مربای توت فرنگی 285گرمی چاشنی

مربای توت فرنگی چاشنی285گرمی

5100 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 5100 تومان

مربای توت فرنگی 820گرمی چاشنی

مربای توت فرنگی چاشنی820گرمی

11800 تومان 12300 تومان بدون مالیات : 11800 تومان

مربای گل سرخ 300گرمی چاشنی

مربای گل سرخ چاشنی 300گرمی

4200 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

مربای هویج 285گرمی چاشنی

مربای هویج چاشنی 285گرمی

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

مربای گل محمدی 270گرمی سحر

مربای گل محمدی سحر 270گرمی

3600 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

عسل مهرام 270گرمی

عسل 270گرمی مهرام

8800 تومان 9500 تومان بدون مالیات : 8800 تومان

عسل بیژن 300 گرم

عسل بیژن 300 گرم

9000 تومان 10000 تومان بدون مالیات : 9000 تومان

عسل فشاری بیژن 270 گرم

عسل فشاری بیژن 270 گرم

8300 تومان 9000 تومان بدون مالیات : 8300 تومان

سس چیلی تند 440 گرمی بهروز

سس چیلی تند بهروز 440 گرمی

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

سس خردل 345 گرمی بهروز

سس خردل بهروز 345 گرمی

3700 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

سس خیار و سیر 440 گرمی بهروز

سس خیار و سیر بهروز 440 گرمی

4900 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

سس خردل 255 گرمی بیژن

سس خردل بیژن 255 گرمی

2500 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

سس خرسی 485 گرمی مهرام

سس خرسی مهرام 485 گرمی

3400 تومان 3700 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

سس سالاد با پنیر 500 گرمی بیژن

سس سالاد با پنیر بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس سالاد با سبزی معطر 440 گرمی بهروز

سس سالاد با سبزی معطر بهروز 440 گرم

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس سالاد بالزامیک 505 گرمی بیژن

سس سالاد بالزامیک بیژن 505 گرمی

4800 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

سس ساندویج 440 گرمی بهروز

سس ساندویج بهروز 440 گرمی

4300 تومان 4600 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

سس سیر کاهش یافته 500 گرمی بیژن

سس سیر کاهش یافته بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز

سس فرانسوی بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 500 گرمی بیژن

سس فرانسوی بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 400 گرمی دلپذیر

سس فرانسوی دلپذیر 400 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 440 گرمی مهرام

سس فرانسوی مهرام 440 گرمی

4200 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

سس کچاب 660 گرمی بهروز

سس کچاب بهروز 660 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس کچاب کتابی 670 گرمی مهرام

سس کچاب کتابی مهرام 670 گرمی

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

سس کچاپ 410 گرمی بهروز

سس کچاپ بهروز 410 گرمی

2000 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

سس کچاپ 550 گرمی بیژن

سس کچاپ بیژن 550 گرمی

3100 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

سس کچاپ تند 410 گرمی بهروز

سس کچاپ تند بهروز 410 گرمی

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

سس کچاپ تند 456 گرمی دلپذیر

سس کچاپ تند دلپذیر 456 گرمی

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

سس کچاپ تند 530 گرمی مهرام

سس کچاپ تند مهرام 530 گرمی

3800 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

سس کچاپ 460 گرمی دلپذیر

سس کچاپ دلپذیر 460 گرمی

2900 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 2900 تومان

سس کم چرب 440 گرمی بهروز

سس کم چرب بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس کم چرب 250 گرمی بیژن

سس کم چرب بیژن 250 گرمی

1900 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

سس گوجه فرنگی 400 گرمی مهرام

سس گوجه فرنگی مهرام 400 گرمی

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

سس ماست 440 گرمی بهروز

سس ماست بهروز 440 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس ماست کم چرب 500 گرمی بیژن

سس ماست کم چرب بیژن 500 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 1800 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 1800 گرمی

14900 تومان 15500 تومان بدون مالیات : 14900 تومان

سس مایونز 240 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 240 گرمی

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

سس مایونز 500 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 500 گرمی

4700 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

سس مایونز 900 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 900 گرمی

8800 تومان 9300 تومان بدون مالیات : 8800 تومان

سس مایونز 240 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 240 گرمی

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

سس مایونز 460 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 460 گرمی

4000 تومان 4400 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس مایونز 500 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 500 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 960 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 960 گرمی

7700 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7700 تومان

سس مایونز 900 گرمی تبرک

سس مایونز تبرک 900 گرمی

5600 تومان 5900 تومان بدون مالیات : 5600 تومان

سس مایونز چیلی 490 گرمی بیژن

سس مایونز چیلی بیژن 490 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس مایونز 240 گرمی دلپذیر

سس مایونز دلپذیر 240 گرمی

2300 تومان 2600 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

سس مایونز 460 گرمی دلپذیر

سس مایونز دلپذیر 460 گرمی

4600 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

سس مایونز 950 گرمی دلپذیر

سس مایونز دلپذیر 950 گرمی

7800 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

سس مایونز فشاری 330 گرمی بهروز

سس مایونز فشاری بهروز 330 گرمی

3500 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

سس مایونز فشاری 450 گرمی دلپذیر

سس مایونز فشاری دلپذیر 450 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز کم چرب 460 گرمی مهرام

سس مایونز کم چرب مهرام 460 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 1400 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 1400 گرمی

12600 تومان 13200 تومان بدون مالیات : 12600 تومان

سس مایونز 450 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 450 گرمی

4600 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

سس مایونز 630 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 630 گرمی

6300 تومان 6700 تومان بدون مالیات : 6300 تومان

سس هزار جزیره 510 گرمی بیژن

سس هزار جزیره بیژن 510 گرمی

4300 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

سس هزار جزیره 400 گرمی دلپذیر

سس هزار جزیره دلپذیر 400 گرمی

4000 تومان 4400 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس هزار جزیره 450 گرمی مهرام

سس هزار جزیره مهرام 450 گرمی

4300 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

سس هزارجزیره 440 گرمی بهروز

سس هزارجزیره بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

لیمو امانی گلها 100 گرم

لیمو امانی گلها 100 گرم

5400 تومان 5900 تومان بدون مالیات : 5400 تومان

ادویه پلویی 30 گرمی آلباجی

ادویه پلویی 30 گرمی آلباجی

1800 تومان 2000 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

ادویه پلوئی عطارکده 70 گرم

ادویه پلوئی عطارکده 70 گرم

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

ادویه ترشی عطارکده

ادویه ترشی عطارکده

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

ادویه چهارخانه گلها 60 گرم

ادویه چهارخانه گلها 60 گرم

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

ادویه فلفل سیاه 50 گرم آلباجی

ادویه فلفل سیاه 50 گرم آلباجی

5100 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5100 تومان

ادویه فلفل سیاه برتر 100 گرم

ادویه فلفل سیاه برتر 100 گرم

8900 تومان 9200 تومان بدون مالیات : 8900 تومان

ادویه فلفل سیاه برتر 75 گرم

ادویه فلفل سیاه برتر 75 گرم

6600 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6600 تومان

ادویه فلفل سیاه چاوش 30 گرم

ادویه فلفل سیاه چاوش 30 گرم

2900 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2900 تومان

ادویه فلفل سیاه چاوش 85 گرم

ادویه فلفل سیاه چاوش 85 گرم

5900 تومان 6200 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

ادویه فلفل سیاه درشت عطارکده 70 گرم

ادویه فلفل سیاه درشت عطارکده 70 گرم

5000 تومان 5300 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

ادویه فلفل سیاه سحرخیز 100 گرمی

ادویه فلفل سیاه سحرخیز 100 گرمی

10500 تومان 11000 تومان بدون مالیات : 10500 تومان

ادویه فلفل سیاه عطارکده 80 گرم

ادویه فلفل سیاه عطارکده 80 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

ادویه فلفل سیاه گلها 50 گرم

ادویه فلفل سیاه گلها 50 گرم

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

ادویه فلفل سیاه گلها 90 گرم

ادویه فلفل سیاه گلها 90 گرم

7800 تومان 8000 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

ادویه فلفل سیاه 40 گرم سمورک

ادویه فلفل سیاه40گرم سمورک

4200 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

ادویه فلفل قرمز 500 گرم

ادویه فلفل قرمز 500 گرم

15700 تومان 16000 تومان بدون مالیات : 15700 تومان

ادویه فلفل قرمز برتر 75 گرم

ادویه فلفل قرمز برتر 75 گرم

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

ادویه فلفل قرمز برتر پت 75 گرم

ادویه فلفل قرمز برتر پت 75 گرم

3600 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

ادویه فلفل قرمز چاوش 75 گرم

ادویه فلفل قرمز چاوش 75 گرم

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

ادویه فلفل قرمز سبزان 150 گرم

ادویه فلفل قرمز سبزان 150 گرم

6700 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6700 تومان

ادویه فلفل قرمز عطارکده 80 گرم

ادویه فلفل قرمز عطارکده 80 گرم

1800 تومان 2000 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

ادویه فلفل قرمز گلها 50 گرم

ادویه فلفل قرمز گلها 50 گرم

1500 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1500 تومان

ادویه فلفل قرمز گلها 90 گرم

ادویه فلفل قرمز گلها 90 گرم

2700 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

ادویه فلفل قرمز90گرم سمورک

ادویه فلفل قرمز90گرم سمورک

2700 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

ادویه قورمه عطارکده 80 گرم

ادویه قورمه عطارکده 80 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه قیمه عطارکده 80 گرم

ادویه قیمه عطارکده 80 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه قیمه و قورمه 30 گرمی آلباجی

ادویه قیمه و قورمه 30 گرمی آلباجی

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

ادویه کاری برتر 75 گرم

ادویه کاری برتر 75 گرم

4400 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

ادویه کاری برتر پت 75 گرم

ادویه کاری برتر پت 75 گرم

4800 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

ادویه کاری چاوش 50 گرم

ادویه کاری چاوش 50 گرم

1500 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1500 تومان

ادویه کاری چاوش 70 گرم

ادویه کاری چاوش 70 گرمی

2500 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

ادویه کاری سبزان 100 گرم

ادویه کاری سبزان 100 گرم

4200 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

ادویه کاری سبزان 200 گرم

ادویه کاری سبزان 200 گرم

7000 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7000 تومان

ادویه کاری سبزان قوطی 150 گرم

ادویه کاری سبزان قوطی 150 گرم

5200 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5200 تومان

ادویه کاری90گرم سمورک

ادویه کاری90گرم سمورک

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

ادویه گوشت و کباب عطارکده 70 گرم

ادویه گوشت و کباب عطارکده 70 گرم

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

ادویه ماست و سالاد عطارده 70 گرم

ادویه ماست و سالاد عطارده 70 گرم

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

ادویه ماکارونی و لازانیا 70 گرم

ادویه ماکارونی و لازانیا 70 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه ماهی 30 گرم آلباجی

ادویه ماهی 30 گرم آلباجی

1800 تومان 2000 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

ادویه ماهی عطارکده 70 گرم

ادویه ماهی عطارکده 70 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

ادویه مرغ عطارکده 70 گرم

ادویه مرغ عطارکده 70 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

نمک برتر 1000گرمی

نمک 1000گرمی برتر

900 تومان 1100 تومان بدون مالیات : 900 تومان

نمک تصفیه شده گلها 500 گرم

نمک تصفیه شده گلها 500 گرم

500 تومان 600 تومان بدون مالیات : 500 تومان

نمک یددار برتر 2500گرم

نمک یددار برتر 2500گرم

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

زردچوبه برتر 100 گرم

زردچوبه برتر 100 گرم

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

زردچوبه برتر 600 گرم

زردچوبه برتر 600 گرم

11500 تومان 12300 تومان بدون مالیات : 11500 تومان

زردچوبه برتر 75 گرم

زردچوبه برتر 75 گرم

1800 تومان 2100 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

زردچوبه گلها 430 گرم

زردچوبه گلها 430 گرم

8400 تومان 9000 تومان بدون مالیات : 8400 تومان

زردچوبه گلها 90 گرم

زردچوبه گلها 90 گرم

2000 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

نشاسته برتر 75 گرم

نشاسته برتر 75 گرم

12000 تومان 13000 تومان بدون مالیات : 12000 تومان

آرد برنج برتر 700گرم

آرد برنج برتر 700گرم

6700 تومان 7200 تومان بدون مالیات : 6700 تومان

آرد سوخاری برتر 700گرم

آرد سوخاری برتر 700گرم

6100 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6100 تومان

آرد گندم برتر 600گرم

آرد گندم برتر 600گرم

4100 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

آرد نخودچی برتر500گرم

آرد نخودچی برتر500گرم

11800 تومان 12500 تومان بدون مالیات : 11800 تومان

بلغور جو برتر 900 گرم

بلغور جو برتر 900 گرم

4200 تومان 4800 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

بلغور گندم برتر 900 گرم

بلغور گندم برتر 900 گرم

4100 تومان 4600 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

جو پرک برتر 450 گرم

جو پرک برتر 450 گرم

3600 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

جو پوست کنده برتر 900 گرم

جو پوست کنده برتر 900 گرم

4100 تومان 4600 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

زیره سبز برتر 75 گرم

زیره سبز 75 گرم برتر

4200 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

3400 تومان 3700 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

آرد برنج گلها 300 گرم

آرد برنج گلها 300 گرم

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

آرد جو گلها 200 گرم

آرد جو گلها 200 گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

آرد ذرت گلها 200گرم

آرد ذرت گلها 200گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

آرد سفید گلها 500 گرم

آرد سفید گلها 500 گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

آرد سوخاری گلها 300گرم

آرد سوخاری گلها300گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

آرد نخودچی گلها 150 گرم

آرد نخودچی گلها 150 گرم

3400 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

آرد نخودچی گلها 200 گرم

آرد نخودچی گلها 200 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

نشاسته گلها 120 گرم

آرد نشاسته گلها 120 گرم

1000 تومان 1200 تومان بدون مالیات : 1000 تومان

جو پرک گلها 170 گرم

جو پرک گلها 170 گرم

2200 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

جو پوست کنده گلها 900 گرم

جو پوست کنده گلها 900 گرم

3400 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

جوش شیرین گلها 150گرم

جوش شیرین گلها 150گرم

1900 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

پودر موسیر 50 گرم گلها

پودر موسیر گلها 50 گرم

4700 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

پودر نارگیل 50 گرم چاوش

پودر نارگیل چاوش 50 گرم

2000 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

پودر نارگیلی 500 گرمی رشد

پودر نارگیلی رشد 500 گرم

6300 تومان 6800 تومان بدون مالیات : 6300 تومان

پودرکتلت گیاهی 100 گرم ترخینه

پودرکتلت گیاهی ترخینه 100 گرم

3900 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

آویشن برتر 75 گرم

آویشن برتر 75 گرم

5100 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5100 تومان

پودر آویشن 50 گرمی برتر

پودر آویشن 50 گرمی برتر

5200 تومان 5700 تومان بدون مالیات : 5200 تومان

پودر دارچین برتر 100 گرم

پودر دارچین برتر 100 گرم

4300 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

پودر دارچین برتر 75 گرم

پودر دارچین برتر 75 گرم

3500 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

پودر سیر 75 گرم برتر

پودر سیر 75 گرم برتر

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

پودر سیر برتر 70 گرم

پودر سیر برتر 70 گرم

3500 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

پودر گرد لیمو برتر 75 گرم

پودر گرد لیمو برتر 75 گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

پودر نارگیل برتر 75 گرم

پودر نارگیل برتر 75 گرم

3000 تومان 3400 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

جوش شیرین برتر 75 گرم

جوش شیرین برتر 75 گرم

1400 تومان 1700 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

زعفران نیم گرم برتر

زعفران نیم گرم برتر

6200 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6200 تومان

زعفران بهرامن نیم گرم

زعفران بهرامن 0.5 گرم

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

زعفران بهرامن 1 گرم

زعفران بهرامن 1 گرم

8600 تومان 9200 تومان بدون مالیات : 8600 تومان

زعفران بهرامن 2.3 گرم

زعفران بهرامن 2.3 گرم

17600 تومان 18500 تومان بدون مالیات : 17600 تومان

زنجبیل 75 گرمی برتر

زنجبیل 75 گرمی برتر

5200 تومان 5800 تومان بدون مالیات : 5200 تومان

سبزی شوید برتر 110 گرم

سبزی شوید برتر 110 گرم

5900 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

سبزی نعناع خشک برتر 70 گرم

سبزی نعناع خشک برتر 70 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

گلپر گلها 50 گرم

گلپر گلها 50 گرم

1200 تومان 1500 تومان بدون مالیات : 1200 تومان

گلپر گلها 70 گرم

گلپر گلها 70 گرم

2200 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

نعنا خشک گلها50 گرم

نعنا خشک گلها50 گرم

2300 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

ورمیشل مخصوص سوپ 150 گرمی گلها

ورمیشل مخصوص سوپ 150 گرمی گلها

1300 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1300 تومان

آویشن گلها 50 گرم

آویشن گلها 50 گرم

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

پودر دارچین گلها 50گرم

پودر دارچین گلها 50گرم

2200 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

پودر دارچین گلها 90 گرم

پودر دارچین گلها 90 گرم

3100 تومان 3600 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

پودر گرانول سیر گلها 50 گرم

پودر گرانول سیر گلها 50 گرم

7000 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7000 تومان

پودر گرانول موسیر گلها 50 گرم

پودر گرانول موسیر گلها 50 گرم

7800 تومان 8500 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

چاشنی ادویه کاری گلها 80 گرم

چاشنی ادویه کاری گلها 80 گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

چاشنی جوجه کباب گلها 80 گرم

چاشنی جوجه کباب گلها 80 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

چاشنی ذرت گلها 50 گرم

چاشنی ذرت گلها 50 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

چاشنی سالاد گلها80گرم

چاشنی سالاد گلها80گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

چاشنی قورمه سبزی گلها 90 گرم

چاشنی قورمه سبزی گلها 90 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

چاشنی قیمه گلها 80 گرم

چاشنی قیمه گلها 80 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

چاشنی کباب و استیک گلها 80 گرم

چاشنی کباب و استیک گلها 80 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

چاشنی ماست وخیار گلها 70 گرم

چاشنی ماست وخیار گلها 70 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

چاشنی مرغ وماهی گلها 100 گرم

چاشنی مرغ وماهی گلها 100 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان