فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست میان وعده ها و تنقلات


مغز تخمه آفتابگردان مزمز 45 گرم

مغز تخمه آفتابگردان مزمز 45 گرم

1000 تومان 1200 تومان بدون مالیات : 1000 تومان

افزودن به سبد

مغز بادام مزمز 30 گرم

مغز بادام مزمز 30 گرم

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

افزودن به سبد

مغز تخمه کدو مزمز 40 گرم

مغز تخمه کدو مزمز 40 گرم

2000 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

افزودن به سبد

مغز تخمه هندوانه مزمز 35 گرم

مغز تخمه هندوانه مزمز 35 گرم

1500 تومان 1700 تومان بدون مالیات : 1500 تومان

افزودن به سبد

مغزسه تخمه نمکی مزمز

مغزسه تخمه نمکی مزمز

900 تومان 1000 تومان بدون مالیات : 900 تومان

افزودن به سبد

ویفر گرجی 100 گرم

ویفر گرجی 100 گرم

1100 تومان 1300 تومان بدون مالیات : 1100 تومان

افزودن به سبد

ویفر موهیتو گرجی

ویفر موهیتو گرجی

500 تومان 700 تومان بدون مالیات : 500 تومان

افزودن به سبد

ویفر میوه ای گرجی 20 گرم

ویفر میوه ای گرجی 20 گرم

500 تومان 700 تومان بدون مالیات : 500 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت باغ وحش گرجی

بیسکویت باغ وحش گرجی

700 تومان 900 تومان بدون مالیات : 700 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پتی بور کاکائویی گرجی

بیسکویت پتی بور کاکائویی گرجی

1400 تومان 1700 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پتی مانج گرجی

بیسکویت پتی مانج گرجی

600 تومان 900 تومان بدون مالیات : 600 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پذیرایی عصرانه گرجی

بیسکویت پذیرایی عصرانه گرجی

7000 تومان 8000 تومان بدون مالیات : 7000 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پذیرایی گرجی ساده 400 گرم

بیسکویت پذیرایی گرجی ساده 400 گرم

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پرتغالی گرجی 390 گرم

بیسکویت پرتغالی گرجی 390 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت توت فرنگی گرجی 390 گرم

بیسکویت توت فرنگی گرجی 390 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت جوین گرجی 920 گرم

بیسکویت جوین گرجی 920 گرم

7400 تومان 7900 تومان بدون مالیات : 7400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت سبوسدار گرجی 30 گرم

بیسکویت سبوسدار گرجی 30 گرم

200 تومان 300 تومان بدون مالیات : 200 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت سبوسدارکرمدار گرجی

بیسکویت سبوسدارکرمدار گرجی

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت سبوسه گرجی 1000 گرم

بیسکویت سبوسه گرجی 1000 گرم

7400 تومان 7900 تومان بدون مالیات : 7400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت شکلاتی گرجی 390 گرم

بیسکویت شکلاتی گرجی 390 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت آلاله مینو

بیسکویت آلاله مینو

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پتی بور مینو

بیسکویت پتی بور مینو

700 تومان 900 تومان بدون مالیات : 700 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پتی مانژ طلایی مینو

بیسکویت پتی مانژ طلایی مینو

700 تومان 900 تومان بدون مالیات : 700 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پتی مانژ عسلی مینو

بیسکویت پتی مانژ عسلی مینو

700 تومان 900 تومان بدون مالیات : 700 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت پروبیوتیک جوانه مینو

بیسکویت پروبیوتیک جوانه مینو

1400 تومان 1700 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت ترد مینو

بیسکویت ترد مینو

5200 تومان 5600 تومان بدون مالیات : 5200 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت تک تک 4عددی مینو

بیسکویت تک تک 4عددی مینو

900 تومان 1100 تومان بدون مالیات : 900 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت ساقه شهد خرما مینو

بیسکویت ساقه شهد خرما مینو

1400 تومان 1600 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت ساقه طلایی شکلاتی مینو

بیسکویت ساقه طلایی شکلاتی مینو

1400 تومان 1600 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت ساقه طلایی موزی مینو

بیسکویت ساقه طلایی موزی مینو

1400 تومان 1600 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت کرمدار مینو

بیسکویت کرمدار مینو

1400 تومان 1600 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

بیسکویت کرمدارساقه طلایی مینو

بیسکویت کرمدارساقه طلایی مینو

1400 تومان 1600 تومان بدون مالیات : 1400 تومان

افزودن به سبد

ویفر رنگارنگ مینو

ویفر رنگارنگ مینو

250 تومان 300 تومان بدون مالیات : 250 تومان

افزودن به سبد

ویفر مکسو پرتقالی مینو

ویفر مکسو پرتقالی مینو

900 تومان 1100 تومان بدون مالیات : 900 تومان

افزودن به سبد

اسمارتیز لوله ای مینو

اسمارتیز لوله ای مینو

500 تومان 700 تومان بدون مالیات : 500 تومان

افزودن به سبد

آبنبات ترش150گرم مینو

آبنبات ترش150گرم مینو

3600 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

افزودن به سبد

آبنبات نعنایی40گرم مینو

آبنبات نعنایی40گرم مینو

2300 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

افزودن به سبد

آبنبات نعنایی60گرم مینو

آبنبات نعنایی60گرم مینو

4600 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

افزودن به سبد

شکلات تافی کاکائو مینو

شکلات تافی کاکائو مینو

2600 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

افزودن به سبد

شکلات تافی کره ای باشیره خرما مینو

شکلات تافی کره ای باشیره خرما مینو

2600 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

افزودن به سبد

شکلات تلخ ریستال مینو

شکلات تلخ ریستال مینو

7000 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7000 تومان

افزودن به سبد

شکلات شیری رسیتال مینو

شکلات شیری رسیتال مینو

9900 تومان 10500 تومان بدون مالیات : 9900 تومان

افزودن به سبد

کیک پم پم مینو

کیک پم پم مینو

500 تومان 700 تومان بدون مالیات : 500 تومان

افزودن به سبد

پفک نمکی مینو 170گرمی

پفک نمکی 170گرمی مینو

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

افزودن به سبد

ارده شیررضا 350 گرم

ارده 350 گرم شیررضا

6800 تومان 8600 تومان بدون مالیات : 6800 تومان

افزودن به سبد

ارده شیررضا 700 گرم

ارده 700 گرم شیررضا

15500 تومان 17000 تومان بدون مالیات : 15500 تومان

افزودن به سبد

حلوا ارده شیررضا 850 گرم

حلوا ارده 850 گرم شیر رضا

11000 تومان 12900 تومان بدون مالیات : 11000 تومان

افزودن به سبد

حلوا ارده شیررضا 500 گرم

حلوا ارده 500 گرم شیررضا

7800 تومان 8500 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری پسته ای شیررضا 500 گرم

حلوا شکری پسته ای 500 گرم شیررضا

11800 تومان 13500 تومان بدون مالیات : 11800 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری شیررضا 50 گرم

حلوا شکری 50 گرم شیر رضا

1000 تومان 1100 تومان بدون مالیات : 1000 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری شیررضا 90 گرم

حلوا شکری 90 گرم شیررضا

1300 تومان 1600 تومان بدون مالیات : 1300 تومان

افزودن به سبد

شیره انگور شیررضا 450 گرم

شیره انگور 450 گرم شیررضا

6900 تومان 8000 تومان بدون مالیات : 6900 تومان

افزودن به سبد

شیره خرما مینو 250 گرمی

شیره خرما 250گرمی مینو

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

افزودن به سبد

شیره خرما مینو 500 گرم

شیره خرما 500 گرم مینو

5900 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

افزودن به سبد

شیره خرما شیررضا 450 گرم

شیره خرما 450 گرم شیررضا

3800 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری عقاب 100 گرمی

حلوا شکری 100 گرمی عقاب

2300 تومان 2630 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری عقاب 50 گرم

حلوا شکری 50 گرم عقاب

1100 تومان 1230 تومان بدون مالیات : 1100 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری پسته ای عقاب 400 گرم

حلوا شکری پسته ای 400 گرم عقاب

11200 تومان 12400 تومان بدون مالیات : 11200 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری ساده عقاب 400 گرم

حلوا شکری ساده 400 گرم عقاب

10500 تومان 11500 تومان بدون مالیات : 10500 تومان

افزودن به سبد

حلوا شکری کنجدی عقاب 400 گرم

حلوا شکری کنجدی 400 گرم عقاب

10300 تومان 11280 تومان بدون مالیات : 10300 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله پرتقال دراژه

پودر ژله پرتقال دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژاله تمشک دراژ

پودر ژاله دراژ تمشک

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژاله هلو دراژه 100 گرمی

پودر ژاله دراژه هلو 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله البالو 100 گرمی دراژه

پودر ژله البالو دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله انار 100 گرمی دراژه

پودر ژله انار دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله اناناس 100گرمی دراژه

پودر ژله اناناس دراژه 100گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله آلوورا 100 گرمی دراژه

پودر ژله آلوورا دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله پرتقال 100 گرمی دراژه

پودر ژله پرتقال دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله تمشک ابی 100 گرمی دراژه

پودر ژله تمشک آبی دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله توت فرنگی 100 گرمی دراژه

پودر ژله توت فرنگی دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد

پودر ژله موز 100 گرمی دراژه

پودر ژله موز دراژه 100 گرمی

1800 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1800 تومان

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من