فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست غذاهای آماده و کنسرو


تن ماهی شیلتون

تن ماهی خوشمزه گلنوش

5800 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5800 تومان

زیتون پرورده گلنوش

خوش مزه

12500 تومان 13500 تومان بدون مالیات : 12500 تومان

کمپوت آلو اورا

خوش مزه و خوش طعم

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

کنسرو لوبیا

خوش مزه و خوش طعم

2800 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2800 تومان

تن ماهی با روغن سویا فامیلا 180 گرمی

تن ماهی با روغن سویا فامیلا 180 گرمی

5400 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5400 تومان

تن ماهی برتر 170 گرمی

تن ماهی برتر 170 گرمی

5000 تومان 6000 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

تن ماهی شیلانه 180 گرم

تن ماهی شیلانه 180 گرم

5700 تومان 6500 تومان بدون مالیات : 5700 تومان

تن ماهی شیلتون 180 گرم

تن ماهی شیلتون 180 گرم

5600 تومان 6300 تومان بدون مالیات : 5600 تومان

تن ماهی گلنوش 180 گرم

تن ماهی گلنوش 180 گرم

4500 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

خوراک بادمجان سمیه 380 گرم

خوراک بادمجان سمیه 380 گرم

1900 تومان 2200 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

2400 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

کنسرو ذرت شیرین برتر 380 گرمی

کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی برتر

4100 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

کنسرو ذرت بیژن 390 گرم

کنسرو ذرت بیژن 390 گرم

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

کنسرو ذرت چاشنی 430گرم

کنسرو ذرت چاشنی 430گرم

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

کنسرو ذرت شیرین مهرام 400 گرم

کنسرو ذرت شیرین مهرام 400 گرم

4800 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

کنسرو ذرت گلها 420 گرم

کنسرو ذرت گلها 420 گرم

3600 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

کنسرو سبزیجات چاشنی430گرم

کنسرو سبزیجات چاشنی430گرم

4200 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

کنسرو سس ماکارونی با سویا برتر380 گرمی

کنسرو سس ماکارونی با سویا برتر380 گرمی

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

کنسرو خورش قیمه با بادمجان برتر 500 گرم

کنسرو خورش قیمه با بادمجان برتر 500 گرم

9200 تومان 9800 تومان بدون مالیات : 9200 تومان

کنسرو لوبیا با قارچ بهروز 410 گرم

کنسرو لوبیا با قارچ بهروز 410 گرم

4700 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

کنسرو لوبیا بهروز 420گرمی

کنسرو لوبیا بهروز 420گرمی

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مهرام 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مهرام 400 گرم

3900 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

کنسرو لوبیا چیتی مهرام 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی مهرام 400 گرم

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

کنسرو لوبیاچیتی چاشنی430گرمی

کنسرو لوبیاچیتی چاشنی430گرمی

3500 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 400 گرم

کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 400 گرم

3300 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

کنسرو نخود چاشنی420گرمی

کنسرو نخود چاشنی420گرمی

4100 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

کنسرو نخود سبز برتر400گرمی

کنسرو نخود سبز برتر400گرمی

30000 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 30000 تومان

کنسرو نخود فرنگی بیژن 400 گرم

کنسرو نخود فرنگی بیژن 400 گرم

3000 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

کنسرو نخود فرنگی مهرام 400 گرم

کنسرو نخود فرنگی مهرام 400 گرم

4300 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

کنسرو نخود گلها 420 گرم

کنسرو نخود گلها 420 گرم

3700 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

کنسرو نخود سمیه 380 گرم

کنسرو نخود سمیه 380 گرم

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

ترشی بندری 550 گرم بهروز

ترشی بندری بهروز 550 گرم

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

ترشی بندری 680 گرم

ترشی بندری سمیه 680 گرم

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

ترشی بندری 670 گرم مهرام

ترشی بندری 670 گرم مهرام

4600 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

ترشی سیر سفید 680گرمی حسنا

ترشی سیر سفید حسنا 680گرمی

12800 تومان 13300 تومان بدون مالیات : 12800 تومان

ترشی سیر 670گرمی چاشنی

ترشی سیرچاشنی670گرم

9000 تومان 9400 تومان بدون مالیات : 9000 تومان

ترشی فلفل هالاپینو 330 گرمی مهرام

ترشی فلفل هالاپینو مهرام 330 گرم

4700 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

ترشی مخلوط درشت 670 گرم سبزینه

ترشی مخلوط درشت سبزینه 670 گرم

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

ترشی مخلوط ریز 680 گرم سمیه

ترشی مخلوط ریز سمیه 680 گرم

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

ترشی مخلوط 660 گرم مهرام

ترشی مخلوط مهرام 660 گرم

4500 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

ترشی هفت بیجار 640گرم حسنا

ترشی هفت بیجار حسنا 640گرم

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

ترشی هفت بیجار 550 گرم بهروز

ترشی هفت بیجار بهروز 550 گرم

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

ترشی سیرگل قرمز 680گرم حسنا

ترشی سیرگل قرمز حسنا 680گرم

7800 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

خیارشور بیژن 700 گرم

خیارشور 700 گرم بیژن

5700 تومان 6200 تومان بدون مالیات : 5700 تومان

خیارشور چاشنی 640گرمی

خیارشور چاشنی 640گرمی

7100 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7100 تومان

خیارشور چاشنی ممتاز 700 گرمی

خیارشور چاشنی ممتاز 700 گرمی

5900 تومان 6300 تومان بدون مالیات : 5900 تومان

خیارشور سمیه 680 گرم

خیارشور سمیه 680 گرم

5000 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

خیارشور سوپرویژه چاشنی640گرم

خیارشور سوپرویژه چاشنی640گرم

7300 تومان 7700 تومان بدون مالیات : 7300 تومان

خیارشور معمولی مهرام 680 گرم

خیارشور معمولی مهرام 680 گرم

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

خیارشور مهرام 680 گرم

خیارشور مهرام 680 گرم

4400 تومان 4800 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

خیارشور ویژه بهروز 700 گرم

خیارشور ویژه بهروز 700 گرم

8000 تومان 8500 تومان بدون مالیات : 8000 تومان

خیارشور ویژه مهرام 700 گرم

خیارشور ویژه مهرام 700 گرم

7200 تومان 7800 تومان بدون مالیات : 7200 تومان