فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست محصولات گلها


سویا گلها 200 گرم

سویا گلها 200 گرم

1600 تومان 2250 تومان بدون مالیات : 1600 تومان

افزودن به سبد

سویا گلها 800گرم

سویا گلها 800گرم

5500 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 5500 تومان

افزودن به سبد

اسپند گلها 90 گرم

اسپند گلها 90 گرم

1000 تومان 1500 تومان بدون مالیات : 1000 تومان

افزودن به سبد

کنسرو ذرت گلها 420 گرم

کنسرو ذرت گلها 420 گرم

3600 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

افزودن به سبد

کنسرو نخود گلها 420 گرم

کنسرو نخود گلها 420 گرم

3700 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

افزودن به سبد

لیمو امانی گلها 100 گرم

لیمو امانی گلها 100 گرم

5400 تومان 5900 تومان بدون مالیات : 5400 تومان

افزودن به سبد

ادویه چهارخانه گلها 60 گرم

ادویه چهارخانه گلها 60 گرم

2600 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2600 تومان

افزودن به سبد

ادویه فلفل سیاه گلها 50 گرم

ادویه فلفل سیاه گلها 50 گرم

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

افزودن به سبد

ادویه فلفل سیاه گلها 90 گرم

ادویه فلفل سیاه گلها 90 گرم

7800 تومان 8000 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

افزودن به سبد

ادویه فلفل قرمز گلها 50 گرم

ادویه فلفل قرمز گلها 50 گرم

1500 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1500 تومان

افزودن به سبد

ادویه فلفل قرمز گلها 90 گرم

ادویه فلفل قرمز گلها 90 گرم

2700 تومان 3000 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

افزودن به سبد

نمک تصفیه شده گلها 500 گرم

نمک تصفیه شده گلها 500 گرم

500 تومان 600 تومان بدون مالیات : 500 تومان

افزودن به سبد

زردچوبه گلها 430 گرم

زردچوبه گلها 430 گرم

8400 تومان 9000 تومان بدون مالیات : 8400 تومان

افزودن به سبد

زردچوبه گلها 90 گرم

زردچوبه گلها 90 گرم

2000 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

افزودن به سبد

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

3400 تومان 3700 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

افزودن به سبد

آرد برنج گلها 300 گرم

آرد برنج گلها 300 گرم

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

افزودن به سبد

آرد جو گلها 200 گرم

آرد جو گلها 200 گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

افزودن به سبد

آرد ذرت گلها 200گرم

آرد ذرت گلها 200گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

افزودن به سبد

آرد سفید گلها 500 گرم

آرد سفید گلها 500 گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

افزودن به سبد

آرد سوخاری گلها 300گرم

آرد سوخاری گلها300گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

افزودن به سبد

آرد نخودچی گلها 150 گرم

آرد نخودچی گلها 150 گرم

3400 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

افزودن به سبد

آرد نخودچی گلها 200 گرم

آرد نخودچی گلها 200 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

افزودن به سبد

نشاسته گلها 120 گرم

آرد نشاسته گلها 120 گرم

1000 تومان 1200 تومان بدون مالیات : 1000 تومان

افزودن به سبد

جو پرک گلها 170 گرم

جو پرک گلها 170 گرم

2200 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

افزودن به سبد

جو پوست کنده گلها 900 گرم

جو پوست کنده گلها 900 گرم

3400 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

افزودن به سبد

جوش شیرین گلها 150گرم

جوش شیرین گلها 150گرم

1900 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

افزودن به سبد

پودر موسیر 50 گرم گلها

پودر موسیر گلها 50 گرم

4700 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

افزودن به سبد

گلپر گلها 50 گرم

گلپر گلها 50 گرم

1200 تومان 1500 تومان بدون مالیات : 1200 تومان

افزودن به سبد

گلپر گلها 70 گرم

گلپر گلها 70 گرم

2200 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

افزودن به سبد

نعنا خشک گلها50 گرم

نعنا خشک گلها50 گرم

2300 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

افزودن به سبد

ورمیشل مخصوص سوپ 150 گرمی گلها

ورمیشل مخصوص سوپ 150 گرمی گلها

1300 تومان 1800 تومان بدون مالیات : 1300 تومان

افزودن به سبد

آویشن گلها 50 گرم

آویشن گلها 50 گرم

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

افزودن به سبد

پودر دارچین گلها 50گرم

پودر دارچین گلها 50گرم

2200 تومان 2800 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

افزودن به سبد

پودر دارچین گلها 90 گرم

پودر دارچین گلها 90 گرم

3100 تومان 3600 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

افزودن به سبد

پودر گرانول سیر گلها 50 گرم

پودر گرانول سیر گلها 50 گرم

7000 تومان 7500 تومان بدون مالیات : 7000 تومان

افزودن به سبد

پودر گرانول موسیر گلها 50 گرم

پودر گرانول موسیر گلها 50 گرم

7800 تومان 8500 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

افزودن به سبد

چاشنی ادویه کاری گلها 80 گرم

چاشنی ادویه کاری گلها 80 گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

افزودن به سبد

چاشنی جوجه کباب گلها 80 گرم

چاشنی جوجه کباب گلها 80 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی ذرت گلها 50 گرم

چاشنی ذرت گلها 50 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی سالاد گلها80گرم

چاشنی سالاد گلها80گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی قورمه سبزی گلها 90 گرم

چاشنی قورمه سبزی گلها 90 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

افزودن به سبد

چاشنی قیمه گلها 80 گرم

چاشنی قیمه گلها 80 گرم

4900 تومان 5400 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

افزودن به سبد

چاشنی کباب و استیک گلها 80 گرم

چاشنی کباب و استیک گلها 80 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی ماست وخیار گلها 70 گرم

چاشنی ماست وخیار گلها 70 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد

چاشنی مرغ وماهی گلها 100 گرم

چاشنی مرغ وماهی گلها 100 گرم

4400 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من