فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست محصولات مهرام


رب گوجه فرنگی مهرام 700 گرم

رب گوجه فرنگی 700 گرم مهرام

3700 تومان 4100 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

کنسرو ذرت شیرین مهرام 400 گرم

کنسرو ذرت شیرین مهرام 400 گرم

4800 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مهرام 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مهرام 400 گرم

3900 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

کنسرو لوبیا چیتی مهرام 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی مهرام 400 گرم

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

کنسرو نخود فرنگی مهرام 400 گرم

کنسرو نخود فرنگی مهرام 400 گرم

4300 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

ترشی بندری 670 گرم مهرام

ترشی بندری 670 گرم مهرام

4600 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

ترشی فلفل هالاپینو 330 گرمی مهرام

ترشی فلفل هالاپینو مهرام 330 گرم

4700 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

ترشی مخلوط 660 گرم مهرام

ترشی مخلوط مهرام 660 گرم

4500 تومان 4900 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

خیارشور معمولی مهرام 680 گرم

خیارشور معمولی مهرام 680 گرم

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

خیارشور مهرام 680 گرم

خیارشور مهرام 680 گرم

4400 تومان 4800 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

خیارشور ویژه مهرام 700 گرم

خیارشور ویژه مهرام 700 گرم

7200 تومان 7800 تومان بدون مالیات : 7200 تومان

مربای به 330 گرمی مهرام

مربای به مهرام 330 گرمی

4400 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4400 تومان

سس خرسی 485 گرمی مهرام

سس خرسی مهرام 485 گرمی

3400 تومان 3700 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

سس فرانسوی 440 گرمی مهرام

سس فرانسوی مهرام 440 گرمی

4200 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

سس کچاب کتابی 670 گرمی مهرام

سس کچاب کتابی مهرام 670 گرمی

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

سس کچاپ تند 530 گرمی مهرام

سس کچاپ تند مهرام 530 گرمی

3800 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

سس گوجه فرنگی 400 گرمی مهرام

سس گوجه فرنگی مهرام 400 گرمی

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

سس مایونز کم چرب 460 گرمی مهرام

سس مایونز کم چرب مهرام 460 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 1400 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 1400 گرمی

12600 تومان 13200 تومان بدون مالیات : 12600 تومان

سس مایونز 450 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 450 گرمی

4600 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

سس مایونز 630 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 630 گرمی

6300 تومان 6700 تومان بدون مالیات : 6300 تومان

سس هزار جزیره 450 گرمی مهرام

سس هزار جزیره مهرام 450 گرمی

4300 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4300 تومان