فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست محصولات بیژن


روغن سرخ کردنی بیژن 1/5 کیلویی

روغن سرخ کردنی 1/5 کیلویی بیژن

6800 تومان 7300 تومان بدون مالیات : 6800 تومان

رب گوجه فرنگی بیژن 800 گرم

رب گوجه فرنگی بیژن 800 گرم

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

خوراک بادمجان بیژن 380 گرم

2400 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

کنسرو ذرت بیژن 390 گرم

کنسرو ذرت بیژن 390 گرم

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 400 گرم

کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 400 گرم

3300 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

کنسرو نخود فرنگی بیژن 400 گرم

کنسرو نخود فرنگی بیژن 400 گرم

3000 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

خیارشور بیژن 700 گرم

خیارشور 700 گرم بیژن

5700 تومان 6200 تومان بدون مالیات : 5700 تومان

مربا آلبالو 300 گرمی بیژن

مربا آلبالو 300 گرمی بیژن

3700 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

مربا بالنگ 300 گرمی بیژن

مربا بالنگ 300 گرمی بیژن

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

مربا به 300 گرمی بیژن

مربا به 300 گرمی بیژن

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

مربا گلسرخ 300 گرمی بیژن

مربا گلسرخ بیژن 300 گرم

3100 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

مربا هوچ 300 گرمی بیژن

مربا هوچ بیژن 300 گرم

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

مرباتوت فرنگی 300 گرمی بیژن

مرباتوت فرنگی بیژن 300 گرمی

3600 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

سس خردل 255 گرمی بیژن

سس خردل بیژن 255 گرمی

2500 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

سس سالاد با پنیر 500 گرمی بیژن

سس سالاد با پنیر بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس سالاد بالزامیک 505 گرمی بیژن

سس سالاد بالزامیک بیژن 505 گرمی

4800 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

سس سیر کاهش یافته 500 گرمی بیژن

سس سیر کاهش یافته بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 500 گرمی بیژن

سس فرانسوی بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس کچاپ 550 گرمی بیژن

سس کچاپ بیژن 550 گرمی

3100 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

سس کم چرب 250 گرمی بیژن

سس کم چرب بیژن 250 گرمی

1900 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

سس ماست کم چرب 500 گرمی بیژن

سس ماست کم چرب بیژن 500 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 240 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 240 گرمی

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

سس مایونز 460 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 460 گرمی

4000 تومان 4400 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس مایونز 500 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 500 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 960 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 960 گرمی

7700 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7700 تومان

سس مایونز چیلی 490 گرمی بیژن

سس مایونز چیلی بیژن 490 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس هزار جزیره 510 گرمی بیژن

سس هزار جزیره بیژن 510 گرمی

4300 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4300 تومان