فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست محصولات بهروز


سس گوجه فرنگی

خوش مزه و خوش طعم

2500 تومان 3100 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

سس مایونز

خوش مزه و خوش طعم

3500 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

کنسرو لوبیا با قارچ بهروز 410 گرم

کنسرو لوبیا با قارچ بهروز 410 گرم

4700 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

کنسرو لوبیا بهروز 420گرمی

کنسرو لوبیا بهروز 420گرمی

3800 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

ترشی بندری 550 گرم بهروز

ترشی بندری بهروز 550 گرم

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

ترشی هفت بیجار 550 گرم بهروز

ترشی هفت بیجار بهروز 550 گرم

3000 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

خیارشور ویژه بهروز 700 گرم

خیارشور ویژه بهروز 700 گرم

8000 تومان 8500 تومان بدون مالیات : 8000 تومان

سس چیلی تند 440 گرمی بهروز

سس چیلی تند بهروز 440 گرمی

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

سس خردل 345 گرمی بهروز

سس خردل بهروز 345 گرمی

3700 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

سس خیار و سیر 440 گرمی بهروز

سس خیار و سیر بهروز 440 گرمی

4900 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

سس سالاد با سبزی معطر 440 گرمی بهروز

سس سالاد با سبزی معطر بهروز 440 گرم

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس ساندویج 440 گرمی بهروز

سس ساندویج بهروز 440 گرمی

4300 تومان 4600 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز

سس فرانسوی بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس کچاب 660 گرمی بهروز

سس کچاب بهروز 660 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس کچاپ 410 گرمی بهروز

سس کچاپ بهروز 410 گرمی

2000 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

سس کچاپ تند 410 گرمی بهروز

سس کچاپ تند بهروز 410 گرمی

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

سس کم چرب 440 گرمی بهروز

سس کم چرب بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس ماست 440 گرمی بهروز

سس ماست بهروز 440 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 1800 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 1800 گرمی

14900 تومان 15500 تومان بدون مالیات : 14900 تومان

سس مایونز 240 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 240 گرمی

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

سس مایونز 500 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 500 گرمی

4700 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

سس مایونز 900 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 900 گرمی

8800 تومان 9300 تومان بدون مالیات : 8800 تومان

سس مایونز فشاری 330 گرمی بهروز

سس مایونز فشاری بهروز 330 گرمی

3500 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

سس هزارجزیره 440 گرمی بهروز

سس هزارجزیره بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان