لیست محصولات اویلا


روغن کنجد 500 میلی لیتری اویلا

روغن کنجد 500 میلی لیتری اویلا

13965 تومان 14700 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا

17527 تومان 18450 تومان 5%

افزودن به سبد

روغن ذرت 810گرمی اویلا 900 میلی

روغن ذرت 810گرمی اویلا 900 میلی

9720 تومان

افزودن به سبد

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

5965 تومان 6150 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گرمی اویلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گرمی اویلا

6958 تومان 7100 تومان 2%

افزودن به سبد

روغن آفتابگردان 1350 گرمی 1500 میلی اویلا

روغن آفتابگردان 1350 اویلا

8477 تومان 8650 تومان 2%

افزودن به سبد

روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی 810 گرمی

روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی 810 گرمی اویلا

5141 تومان 5300 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن مایع آفتابگردان 810 گرم 900 میلی اویلا

روغن مایع آفتابگردان 810 گرم 900 میلی اویلا

5141 تومان 5300 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن مخصوص سرخ کردنی 810 گرمی اویلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 810 گرمی اویلا

5635 تومان 5750 تومان 2%

افزودن به سبد

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا 4500 گرمی

24638 تومان 25400 تومان 3%

افزودن به سبد

روغن سرخ کردنی 2250گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی 2250گرمی اویلا

13573 تومان 13850 تومان 2%

افزودن به سبد

روغن مایع آفتاب گردان + ویتامین دی 2 لیتری اویلا

روغن مایع آفتاب گردان + ویتامین دی اویلا 2 لیتری

11270 تومان 11500 تومان 2%

افزودن به سبد

روغن مایع آفتاب گردان + ویتامین دی 1.5 ل اویلا

روغن مایع آفتاب گردان + ویتامین دی 1.5 لیتری اویلا

9653 تومان 9850 تومان 2%

افزودن به سبد

روغن کلزا 900 میلی اویلا

روغن کلزا 810 گرمی اویلا 900 میلی

5194 تومان 5300 تومان 2%

افزودن به سبد

روغن زیتون 250 گرم تصفیه شده اویلا

روغن زیتون 250 گرم تصفیه شده اویلا

12540 تومان 13200 تومان 5%

افزودن به سبد

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا

5670 تومان 6300 تومان 10%

افزودن به سبد

کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

5850 تومان 6500 تومان 10%

افزودن به سبد
مشاهده سبد خرید
صورتحساب های من